Header image

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
ISSN 1842-3817

line decor
|
|
|
|
CORESPONDENŢĂ
|
|
line decor
   
 
CORESPONDENŢĂ
Buletinul de teorie militară al SMFT "Forţele Terestre"

abonamenteDupă trei ani, în care buletinul de teorie militară al Statului Major al Forţelor Terestre a fost editat de o altă structură a SMFT, redacţia "Revistei Forţelor Terestre" preia din nou editarea publicaţiei care poartă denumirea de "Forţele Terestre" (ISSN 2065-4022).

În buletinul de teorie militară al SMFT "Forţele Terestre" poate publica orice persoană, indiferent de grad sau funcţie, atât din Forţele Terstre Române, cât şi din structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională ori din societatea civilă, cu condiţia ca articolul trimis să aibă valoare ştiinţifică şi să corespundă tematicii publicaţiei.

Publicaţia "Forţele Terestre" este structurată pe următoarele secţiuni:
1. Investigarea fenomenului militar.
2. Teatre de operaţii.
3. Lecţii învăţate.
4. Educaţie, instrucţie şi învăţământ.
5. Tehnică militară şi armamente.

Periodicitatea publicaţiei va fi semestrială, cu apariţiile la sfârşitul lunilor mai şi noiembrie.

Articolele vor fi evaluate de către consiliul editorial (din care redacţia nu face parte) iar cele care vor fi avizate favorabil, vor fi publicate în buletin.

Normele de colaborare rămân cele cunoscute (pentru colaboratorii vechi). Pentru cei care doresc să colaboreze cu noi de-acum înainte, pot fi consultate în rândurile de mai jos:

 

[+]Click aici pentru adresa redacţiei

 

NORME DE COLABORARE PENTRU BULETINUL DE TEORIE MILITARĂ AL S.M.F.T.

1. Articolele pentru buletinul de teorie militară "Forţele terestre"vor avea între 1 500 şi 3 000 de cuvinte şi vor fi scrise cu diacriticele specifice limbii române. Pentru materialele mai ample, care pot face obiectul unor seriale, se va lua legătura cu redactorul-şef la tel. 021 318 22 47. Rugăm autorii să nu folosească în liste alte marcaje în afara caracterelor: linia de pauză (–), bullet (•), cifre sau litere. Rugăm, de asemenea, ca articolele să fie editate fără a recurge la subtilităţile tehnice oferite de programele de editare (alinieri, stiluri de fonturi, încadrări în pagină, culori etc.), întrucât redacţia nu ia în seamă alte formatări decât evidenţierile autorului cu aldine şi cursive, revista având propriul ghid de machetare.

2. Bibliografia se va redacta în sistemul european (francez), recomandat tradiţional de Academia Română (sistemul APA) şi se întocmeşte pe patru capitole: acte normative, volume de specialitate, periodice, surse din internet. Lucrările se vor ordona strict alfabetic, după numele autorilor (numele de familie precede prenumele) şi nu vor fi numerotate. Titlul cărţii se scrie cu litere cursive (italice), despărţindu-se prin virgulă atât de numele autorului, cât şi de indicaţiile de editare.
Exemplu:

Dumitru, Daniel, Tactica artileriei marii unităţi (unităţii) de arme întrunite, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2004.
Edmondo, Amicis, de, Cuore, inimă de copil, Editura Astro, Bucureşti, 2010.
Popescu-Neveanu, Paul, Omul, fiinţa supremă, Editura Militară, 1989.
Numele revistelor şi ziarelor, precum şi titlurile articolelor din periodice sau din culegeri şi antologii de texte se scriu cu caractere normale, între ghilimele.
Exemplu:
Cesereanu, Ruxandra, "Provincia cărturarilor", în "Familia", nr. 3-4/2003, p.11.
Hellier, M., "De l’arrivée au départ", în: "Terre Magazine", nr. 10, ianuarie 1999.
Smith, Edward, A., "Effects Based Operations. Applying Network Centric Warfare", în "Peace, Crisis and War, The Command and Control Reserch Program Publication Series", November, 2002.
Pentru sursele citate din internet, recomandăm formatul: Numele autorului, Prenumele (sau iniţială), "Titlul documentului", Titlul lucrării complete, dacă este accesibil, URL-ul paginii web cu data accesări.
Exemplu:
Loredana Ivan, Shannon Hebblethwaite, "Grannies on the Net: Grandmothers’ Experiences of Facebook in Family Communication", în Romanian Journal of Communication and Public Relations, vol. 18, nr. 1/2016. http://journalofcommunication.ro/index.php/journalofcommunication/article/view/199 (2 august 2016).
Le Ministère de la Défense Nationale/ L'Armée de Terre,  "VBCI - véhicule blindé de combat de l'infanterie", http://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/materiels-specifiques/infanterie/vehicules/vbci-vehicule-blinde-de-combat-de-l-infanterie (31 mai 2016).
Cerbu, Vasile, "O lume în schimbare. Federaţia Rusă în cursă pentru revenirea la rangul de mare putere cu potenţial de acţiune la nivel global", Forţele Terestre nr. 4 din 2010, http://www.revista.forter.ro/2010_4_t/02-fm/02.htm (22 septembrie 2011).

3. Notele de subsol se vor numerota numai cu cifre arabe, începând de la 1. La redactarea notelor de subsol se va ţine seama de următoarele recomandări:

3.1. La prima citare a unui volum, nota de subsol va conţine toate indicaţiile care se regăsesc în pagina de titlu şi, la sfârşit, pagina (paginile) la care se trimite, respectându-se formatul specificat mai jos:

 • numele autorului se scrie în ordinea firească: prenume urmat de nume, fără virgulă între ele;
 • se pune punct doar între nume şi titlu, între restul indicaţiilor se pune virgulă;
 • titlul se reproduce integral (cu tot cu eventualul subtitlu) şi va fi marcat prin caractere cursive (italice);
 • la numele autorilor nu sunt admise prescurtările, mai puţin în cazul în care autorii înşişi îşi scriu numele prescurtat (de exemplu: G. Călinescu).
Exemplu:
1Daniela Rovenţa-Frumuşani. Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze. Bucureşti, Tritonic, 2005, p. 122.
2Tudor Vianu. Studii de filozofia culturii, ediţie îngrijită de Gelu Ionescu şi George Gană, Studiu introductiv de George Gană, Bucureşti, Editura Eminescu, 1982, p. 230.
3Paul Ricoeur. Metafora vie, traducere şi cuvânt înainte de Irina Mavrodin, Bucureşti, Editura Univers, 1984, p. 156.

Abrevieri admise:
p - pentru "pagina";
pp - pentru "paginile";
cap - pentru "capitolul";
coord - pentru "coordonator".

3.2. La prima citare a unui articol dintr-o revistă tipărită, nota de subsol va respecta următorul format:

 • Titlul articolului se pune între ghilimele, iar cel al revistei se scrie cu caractere cursive.
 • Anul, scris cu cifre romane, marchează "vârsta" revistei (numărul anilor de la prima apariţie). În cazul revistelor scrise în limba engleză, această "vârstă" e semnalată prin englezescul "volume". Nu va apărea, aşadar, "an IV", ci "volume IV" sau "volume 4".
Exemplu:
1Ludovic Mocsi. "Modernizarea organismului militar", în Forţele terestre. Buletin de teorie militară al Statului Major al Forţelor Terestre, an III, nr. 2(10), mai 2011, pp. 56-58.
2Gheorghe Savu, Ilie Botoş, Vasile Bogdan. "Sistemul de comandă şi gruparea de angajare în operaţia contrateroristă", în Observatorul militar, an XXI Nr. 42(1127) 26.10-01.11.2011, p. 16.
3John Gee. "The destruction, removal or rendering harmless of Iraq’s chemical warfare capability", în Disarmament. A periodic rewiew by the United Nations, volume XV, nr. 2, 1992, p. 86.

3.3. Prima citare a unui capitol dintr-un volum va fi redactată în mod similar citării dintr-o publicaţie tipărită.

Exemplu:
1Daniela Mucică. cap. "Presa scrisă şi drepturile de autor", în Cristina Simion (coord.). Ghidul managerului de presă, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 78.

3.4. Prima citare a unui articol preluat dintr-o sursă electronică va fi redactată după cum urmează:

Exemplu:
1Moira Chimombo. “The Power of Discourse: An Introduction to Discourse Analysis", in The Context of Discourse, nr. 4, 2001, disponibil la adresa http://www.questia.com, accesat în 24.09.2011.
2Moshe Idel. "Hermeneutics in Hasidism", in Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 9, no. 25, Spring, 2010, pp. 3-16, disponibil la adresa http://www.jsri.ro, accesat în 15.10.2011.
3Séverine Bollier. "Combattre enesmble", en Terre information magazine, nr. 227, septembrie 2011, pp. 40-41, disponibil la adresa http://fr.calameo.com/read/000063302d27d63b8955e, accesat în 31.10.2011.

3.5. Pentru a doua citare şi cele ulterioare ale unei lucrări, se vor folosi notaţiile provenite din limba latină, scrise cu caractere cursive. Abrevierile acceptate de redacţia "Revistei Forţelor Terestre" sunt următoarele:

 • ibidem – adverb latin care înseamnă "tot acolo" şi se utilizează pentru a doua citare a unei surse, imediat consecutivă celei dintâi.
  Exemplu:
  2Cristian Delcea, Aurelian Bădulescu. Terorismul. Studii şi cercetări asupra fenomenului terorist, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2008, p. 46.
  3ibidem, pp. 50-52.

 • op. cit. – forma prescurtată a sintagmei latineşti opere citato. Este o sintagmă nominală în ablativ, traductibilă prin "în opera citată" şi se foloseste pentru a doua citare şi următoarele a unei lucrări, dacă această citare nu este imediat consecutivă celei dintâi. Utilizarea ei este permisă exclusiv dacă, până la nota respectivă, a fost invocată o singură lucrare a autorului citat.
  Exemplu:
  1Cristian Delcea, Aurelian Bădulescu. Terorismul. Studii şi cercetări asupra fenomenului terorist, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2008, p. 46.
  2Ludovic Mocsi. "Modernizarea organismului militar", în Forţele terestre. Buletin de teorie militară al Statului Major al Forţelor Terestre, an III, nr. 2(10), mai 2011, pp. 56-58.
  3Cristina Delcea... op. cit., p. 85 

 • ed. cit. – forma prescurtată a sintagmei nominale latineşti: editione citata. Se utilizează la o citare ulterioară a lucrării unui autor care a mai fost citat şi cu altă lucrare sau cu alte lucrări. Această sintagmă înlocuieşte toate indicaţiile privind ediţia (traducere, prefaţă, localitate etc.), mai puţin autorul şi titlul. Dacă titlul este mai lung, poate fi prescurtat, fără însă a crea, prin aceasta, ambiguităţi.
  Exemplu:
  Pe parcursul articolului au fost citate volumele A şi B ale autorului X. Se revine cu o trimitere la volumul A. Întrucât nu se poate folosi notaţia "op. cit.", pentru că ar deruta cititorul, se va repeta numele autorului şi titlul lucrării, după care se introduce notaţia "ed. cit." astfel:
   24Sorin Cristea. Fundamentele pedagogice ale învăţământului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998, p. 129.
  25Lucia Gliga (coord.). Standarde profesionale pentru profesia didactică, Bucureşti, Polisib SA, 2002, p. 200.
  26Sorin Cristea. Dicţionar de pedagogie, Chişinău, Editura Litera Educaţional, 2002. p. 389. 
   [urmează citări din alţi autori]
  32Sorin Cristea. Fundamentele..., ed. cit., pp. 178-179.

 • cf. – este prescurtarea latinescului confer, forma de imperativ a verbului cōnferō, conferre, care înseamnă, între altele, "a compara". Aşadar, confer se traduce prin "compară" şi nu prin "conform". Prescurtarea se foloseşte în situaţia în care se trimite şi la altă sursă sau la alte surse decât aceea folosită în tratarea unui subiect. În cazul în care există şi un alt autor sau alţi autori care s-au pronunţat asupra subiectului respectiv, cu opinii asemănătoare sau diferite, se face trimitere la aceste surse alternative prin intermediul lui cf. plasat la începutul notei, înaintea numelui autorului.

 • apud – prepoziţie latină echivalentă cu prepoziţia românească "după". Introducerea acestei notaţii avertizează asupra faptului că autorul articolului nu a consultat personal sursa citată, ci prin intermediul unui alt autor.
  Exemplu:
  În lucrarea "Reportajul interbelic românesc" de Radu Ciobotea există un citat din Paul Morand care poate ilustra o idee din articol. Citatul astfel preluat va fi trecut la note în maniera următoare:
  15Paul Morand. Venisses, Paris, Edition Gallimard, 1971, p.142, apud Radu Ciobotea. Reportajul interbelic românesc, Bucureşti, Editura Polirom, 2006, p. 16.

4. Eventualele scheme sau grafice pentru ilustrarea articolelor din publicaţia "Forţele Terestre" trebuie să fie adaptate la dimensiunile acesteia (140×210 mm) şi  realizate alb-negru. Imaginile din articole se vor trimite şi ca fişiere separate, de tip JPG, GIF, PNG sau TIFF, cu o rezoluţie de minimum 200 puncte per inch, de asemenea alb-negru.

5. Rugăm ca la semnătură autorul să ataşeze datele sale de contact pentru clarificarea eventualelor nelămuriri asupra textului şi pentru a i se expedia un exemplar din numărul publicaţiei în care îi va fi apărut articolul. De asemenea, rugăm ca în afară de nume şi prenume să se specifice gradul (dacă este militar), funcţia didactică cu denumirea instiuţiei de învăţământ (dacă este cazul) şi titlul ştiinţific.

6. Articolele pot fi expediate numai sub formă de documente Word (doc sau docx), fişiere de tipul Open Document Format (odt) ori fişiere text rtf, sau txt (cele din urmă codificate UTF8) pe adresa de poştă electronică a redacţiei (revistaftr@gmail.com sau rft@forter.ro).

[+]Click aici pentru adresa redacţiei

Reţinem atenţia că, potrivit politicii editoriale a publicaţiei teoretice, articolele trimise vor fi publicate numai după ce vor primi avizul Consiliului editorial.

Materialele nepublicate nu se înapoiază!

sus

 
Webdesign col. Dragos Anghelache