PUBLICAŢIE EDITATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

rft
smft
ISSN 1842-3817
Acasa Eveniment Stop-cadru in Fortele Terestre Teatre de operatii Oameni sub arme Alma mater Traditii militare si cultura Tehnica militara si armamente Sport in fortele terestre Galeria foto Mass-media teritoriala Contact RFT Arhiva RFT
Revista forţelor terestre Biblioteca virtuală Semnal editorial Newsletter

 

SUNTEM BINE PREGĂTIŢI, AVEM RESPONSABILITĂŢI IMPORTANTE

Interviu cu comandantul Diviziei 2 Infanterie "GETICA",
general de brigadă dr. Nicolae Ciucă

Colonel Dragoş ANGHELACHE

 

— Domnule general, Divizia 2 Infanterie, chiar dacă este relativ nou înfiinţată, se poate mândri cu unităţi care au avut o prezenţă semnificativă în teatrele de operaţii şi, totodată, cu bogate tradiţii de luptă. Cum puteţi caracteriza, la această dată, Divizia 2 Infanterie "Getica"?

Generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica"
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: din arhiva Diviziei 2 Infanterie "Getica"

Divizia pe care o comand astăzi ocupă o frumoasă dar şi importantă pagină în Cartea de Aur a istoriei Armatei României. Divizia 2 Infanterie "Getica" este continuatoarea tradiţiilor Armatei a 2-a, cea care se înfiinţa în urmă cu 95 de ani, în ziua de 18 august 1916, în conformitate cu "Planul de mobilizare pentru anii 1916 – 1917" şi prevederile "Ipotezei Z", din ordinul Comandamentului Suprem Român. Anul 2010 a marcat înfiinţarea Diviziei 2 Infanterie "Getica", mare unitate situată în flancul estic al NATO, cu o mare importanţă strategică.

Transformările generate de structurile tactice subordonate şi prevăzute în Planul-Cadru au fost realizate prin eforturi deosebite şi conştientizarea noii misiuni de către întregul personal al Diviziei 2 Infanterie "Getica". Sigur că în acest context, continuarea procesului de transformare şi operaţionalizare va necesita, din partea noastră, competenţe profesionale, o capacitate de a înţelege şi satisface nevoile de instruire, rezultând o vizibilitate proximală şi distală a Diviziei 2 Infanterie "Getica". Acum, una din principalele misiuni este aceea de aplicare a standardelor de formare şi pregătire pentru asigurarea valorilor Armatei României.

Indiferent de culoarea beretei, pe care cu onoare o purtăm, trebuie să ne concentrăm pe elementele de bază atât în pregătirea profesională, cât şi cea generală, având un comportament şi o ţinută demne, cu fundament serios de profesionalism, morală, echilibru, demnitate şi onoare, credibilitate şi vizibilitate. Suntem pregătiţi corespunzător, avem responsabilităţi importante.

Pentru a ne putea angaja în viitor pe aceste coordonate, va fi nevoie ca domeniul de aplicare a responsabilităţilor noastre să se încadreze într-un spectru larg al realităţilor militare cotidiene, dar şi al celor de ordin social şi economic care caracterizează tot mai pregnant fenomenul evoluţiei.

Generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica"
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: din arhiva Diviziei 2 Infanterie "Getica"

Divizia 2 Infanterie a planificat instrucţia în anul 2011 astfel încât efectele obţinute să determine realizarea nivelului de operaţionalizare în vederea executării misiunilor specifice teatrului de operaţii Afganistan, participând cu forţe la NRF-18, îndeplinirea sarcinilor de menţinere a capacităţii operaţionale şi, implicit, constituirea ca forţă de reacţie imediată pe teritoriul naţional, capabilă să răspundă oricărei provocări, indiferent de natura acesteia.

Întregul personal al Diviziei 2 Infanterie "Getica" a fost, este şi va rămâne o categorie distinctă de personal profesionalizat, purtătoare a valorilor şi tradiţiilor militare, care întruchipează luptătorul şi specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască şi să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin.

— Faceţi parte dintre militarii cu o bogată experienţă în ceea ce priveşte misiunile internaţionale: Africa, Balcani, Orientul Mijlociu. De asemenea, pe linie de comandă, până la acest nivel, aţi trecut prin toate treptele ierarhiei militare. Cum îşi pune amprenta, în actul de conducere, experienţa acumulată?

Generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica"
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: din arhiva Diviziei 2 Infanterie "Getica"

Actul de comandă, ca şi stilul de conducere, se formează pe baza calităţilor naturale, prin instrucţie, educaţie şi experienţă. Orice comandant, în funcţie de maturitatea sa psihică şi socială, de educaţia şi experienţa sa, poate avea un stil de conducere bine structurat, uşor sesizabil, sau se poate afla în diferite faze ale constituirii stilului său de conducere. Acesta apare, se exteriorizează şi este recunoscut nu numai în relaţia comandant-subordonaţi.

Experienţa acumulată dă ponderea actului de conducere, îl împlineşte, îl articulează cu realităţile aplicate în situaţii diverse şi cu grad diferit de complexitate. Dar asta nu este totul şi sunt un susţinător al îmbinării experienţei cu pregătirea individuală şi de echipă, de specialitate şi generală, conform cu cele mai noi studii în materie de conducere.

Generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica"
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: din arhiva Diviziei 2 Infanterie "Getica"

— Care sunt principalele obiective care stau în faţa diviziei în cea de-a doua parte a anului 2011?

— Concomitent cu finalizarea construcţiei diviziei, în mod deosebit în spectrul unităţilor de sprijin de luptă şi logistic nou înfiinţate şi care până la jumătatea anului 2011 trebuie să desăvârşească capacitatea operaţională, vom conduce pregătirea pentru misiune în teatrul de operaţii Afganistan a structurilor din Brigada 282 Infanterie Mecanizată "Unirea Principatelor" şi vom continua pregătirea pentru misiune a structurilor tip OMLT în cadrul Brigăzii 15 Mecanizată "Podul Înalt".

Un alt element de noutate este dat şi de faptul că Brigada 9 Mecanizată "Mărăşeşti" a început selecţia şi va pregăti pentru prima dată detaşamentul ANA TRAINING pentru teatrul de operaţii Afganistan.

Tot sub acest aspect, al noilor proiecţii de misiune, trebuie să amintesc despre menţinerea operaţionalizării structurilor destinate NATO şi operaţionalizarea structurilor noi atât ca forţe destinate NATO, cât şi ca forţe destinate pachetului NATO de reacţie rapidă pentru rotaţia NRF-18.

Pe linia relaţiilor internaţionale, la începutul lunii iulie se va desfăşura şi în unităţi din subordinea diviziei "Vizita reprezentanţilor statelor membre şi partenere OSCE la o facilitate terestră" – când se va desfăşura şi prezentarea noilor sisteme de armament (tancul TR-85 M1 "Bizonul", MLI-84 "Jderul").

 

— Ne-am obişnuit să punem în prim-plan militarii aflaţi în misiuni în teatrele de operaţii – şi este normal să fie aşa – însă la fel de importante sunt şi activităţile pe care militarii le desfăşoară în ţară, urmând programul cotidian de instrucţie. Ce ne puteţi spune despre aceşti militari ai diviziei?

Generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica"
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: din arhiva Diviziei 2 Infanterie "Getica"

Participarea militarilor Diviziei 2 Infanterie "Getica" la misiuni internaţionale de combatere a terorismului, de sprijinire a păcii sau umanitare este dovada profesionalismului lor şi, nu de puţine ori, acesta a fost însoţit şi de sacrificii umane... iar asta chiar doare. Aceste misiuni, de tip coaliţie sau alianţă, desfăşurate sub egida NATO, UE şi ONU, sunt expresii ale îndeplinirii angajamentelor pe care România şi le-a asumat ca membru al comunităţii internaţionale. Militarii, aşa cum afirma domnul ministru Gabriel Oprea, s-au dovedit cei mai buni ambasadori ai imaginii ţării noastre peste hotare şi îmi exprim satisfacţia că militarii Diviziei 2 Infanterie "Getica" au probat şi vor avea posibilitatea să consolideze această sintagmă prin misiunile la care vor participa anul acesta.

De altfel, din contextul întrebării, doresc să subliniez că militarii mei nu au avut o altă foaie de parcurs în afara celei stabilite şi urmate cu profesionalism şi sacrificiu de toate unităţile Armatei României, care au fost nominalizate să se pregătească şi să execute astfel de misiuni.

Am început cu exerciţii bilaterale în anul 1990, am continuat cu cele multinaţionale şi au căpătat amploare după anul 1994, când am aderat la Parteneriatul pentru Pace şi ulterior au fost misiunile din Angola – sub mandat ONU, apoi s-a intensificat pregătirea în cadrul parteneriatului şi am pregătit primele echipe de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care au lucrat în comandamente multinaţionale şi primele structuri care au participat la misiuni în cadrul SFOR/ Bosnia-Herţegovina şi KFOR/ Kosovo. Ulterior, după implicarea României în lupta antiteroristă, am avut unităţi tip batalion care au executat misiuni în Afganistan şi Irak, iar astăzi continuăm şi intensificăm pregătirea pentru respectarea angajamentelor în teatrul de operaţii Afganistan.

După cum observaţi, nu am nominalizat nicio unitate pentru că nu vreau să fie interpretată ca o ierarhizare. Nu este nevoie ca ierarhia să fie stabilită de către comandant; militarii profesionişti se cunosc bine între ei şi se respectă reciproc, în spiritul camaraderiei ostăşeşti. Apreciez că absolut toate unităţile şi-au îndeplinit mandatul misiunii la standarde înalte şi îmi place să cred că România a profitat cel mai mult de pe urma performanţelor militarilor noştri. Eu nu pot decât să fiu onorat că am avut această şansă să fiu, practic, în acele momente în acele poziţii, şi împreună cu echipa am reuşit acele performanţe.

Generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Diviziei 2 Infanterie "Getica"
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: din arhiva Diviziei 2 Infanterie "Getica"

— Ce consideraţi că ar mai fi de spus în plus faţă de întrebările pe care revista noastră vi le-a adresat?

— Aş fi dorit să vă răspund printr-un citat din Fericitul Augustin: "Iubeşte-L pe Dumnezeu şi poţi să faci orice", dar nu am ajuns la o asemenea înălţare de sine şi nici nu cred că suntem capabili de o asemenea speranţă. Dar putem să-i urmăm sfatul, să-l readucem la dimensiunea noastră şi să zicem: "Respectă-ţi camaradul şi poţi să faci orice!".

Problemele militarilor sunt şi ale noastre, datoria noastră pe timp de pace este să le arătăm acestora că ne pasă, şi atunci, la nevoie, ei vor da totul pe câmpul de luptă.

De altfel, acesta a fost mesajul pe care l-am primit la ultima întâlnire pe care şeful Statului Major General a avut-o cu comandanţii din structurile dislocate în teritoriu, dar şi cu întregul personal cu care s-a întâlnit în vizita de lucru pe care a efectuat-o în garnizoanele: Focşani, Bârlad, Brăila şi Galaţi. Doresc să mai spun că avem în faţă responsabilităţi deosebite, obiective pe măsură şi numai prin efortul susţinut şi conjugat al tuturor echipelor de comandă şi bazându-ne pe profesionalismul şi angajamentul subordonaţilor vom putea izbândi în îndeplinirea misiunilor primite.

 

 

sus

pxtr pxtr
pxtr
 MASS-MEDIA
 Publicaţii
CURIERUL ARMATEI   ORIZONT MILITAR   ÎN SLUJBA PATRIEI
 
pxtr
 MASS-MEDIA    
 Emisiuni radio teritoriale
CRAIOVA   CLUJ
     
IASI   TIMISOARA
     
pxtr pxtr
 FUNDAŢIA "SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE,
 PURTĂTORUL DE BIRUINŢI"
 FUNDATIA SF. GHEORGHE
pxtr

 

Webdesign: Dragoş ANGHELACHE