Header image

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE
ISSN 1842-3817

line decor
|
|
|
|
|
|
DESPRE NOI
line decor
 
 
 
 

 
 
SISTEMUL LAROM – CARACTERISTICI ŞI POSIBILITĂŢI DE FOLOSIRE ÎN LUPTĂ
Colonel dr. Adrian STROEA

 


According to the Land Forces Operations Doctrine and to the lessons learned from the contemporary conflicts and especially the two Gulf wars, field artillery is and will be an important branch, whose role will develop and increase in the future. Field Artillery becomes the main branch of the fire support for the combat units and sub-units, the main characteristics of which are its 24 hours, all weather capability to acquire targets, over a wide area and in depth, and to engage them rapidly with massed fire from widely dispersed positions.

Within this context and taking into consideration the current organization of the similar structures from the NATO member countries and those which have recently joined the Alliance (countries that develop programs for the systems), it is necessary that the Land Forces are endowed with the LAROM Battalion System, capable of providing the harmonization with similar systems from the armed forces of these countries.

 

I. Generalităţi

Tendinţele dezvoltării artileriei şi rachetelor terestre din armatele moderne, în următoarea perioadă, confirmă aprecierea specialiştilor în domeniu, şi anume că acestea vor constitui în continuare baza sistemului de lovire al forţelor terestre. Potenţialul lor distructiv şi diversificarea efectelor produse, într-un spaţiu mereu mai extins, le va spori importanţa în desfăşurarea luptei.

Sistemul de lovire al forţelor terestre reuneşte mijloacele de foc din înzestrare şi acţiunile specifice luptei electronice, informaţionale şi psihologice. Fiecare dintre acestea are o pondere specifică în cadrul sistemului de lovire, în funcţie de nivelul de organizare şi desfăşurare a luptei armate. Importanţa mijloacelor de foc în cadrul sistemului de lovire este dată în mare măsură de potenţialul acţional al armamentului de artilerie şi al tehnicii de rachete.

Cu asemenea compunere, loc şi importanţă, sistemul de lovire al forţelor terestre este unul dintre cele mai reprezentative şi mai complexe sisteme specifice organismelor militare, iar prin propria organizare şi relaţionare internă conferă puterea distructivă necesară în luptă/operaţie.

Potrivit Doctrinei Operaţiilor Forţelor Terestre şi "lecţiilor învăţate" din conflictele contemporane, îndeosebi din cele două războaie din Golf, artileria este şi va continua să rămână un gen de armă de bază, al cărei rol se va amplifica în viitor. Artileria devine principalul gen de armă care asigură sprijinul prin foc marilor unităţi, unităţilor şi subunităţilor luptătoare, caracterizat prin mare putere de foc, o sporită capacitate de manevră, posibilitate de deschidere a focului cu precizie maximă, în timp scurt şi în toate formele de luptă, indiferent de condiţiile de stare a vremii. Misiunile de bază ale acestei arme nu pot fi substituite de alte sisteme - aviaţia, elicopterele de atac, artileria navală - dar pentru îndeplinirea lor, artileria cooperează nemijlocit cu acestea şi cu forţele luptătoare.

Dotarea Armatei României cu sistemul LAROM este o consecinţă firească a cerinţei de asigurare a posibilităţilor de lovire şi sprijin prin foc eficace, la distanţă şi cu precizie, necesare grupărilor de forţe interarme.

Apariţia sa a fost impusă într-o bună măsură şi de nevoia acută de acoperire parţială a deficitului de potenţialul de angajare la distanţă a ţintelor terestre, ca urmare a scoaterii sistemelor de rachete sol-sol tactice şi operativ-tactice din dotarea armatei, în perioada imediat post-decembrie 1989.

În acest context, şi luând în considerare organizările actuale ale structurilor similare ale celorlalte ţări membre NATO (care dezvoltă programe pentru aceste sisteme), se impune realizarea armonizării sistemului artileriei din punct de vedere acţional şi al înzestrării în vederea realizării interoperabilităţii cu sistemele similare.

Batalionul LAROM reprezintă o unitate de artilerie terestră care asigură sprijinul prin foc al grupărilor de forţe de nivel tactic şi operativ, având în organică, de regulă, un comandament, o subunitate de stat major şi deservire şi subunităţi de lansare de nivel baterie. Batalionului i se pot repartiza în subordine permanentă/ temporară subunităţi de asigurare date (staţii de radiolocaţie, vehicule aeriene fără pilot, staţie meteo etc).

Principalele realizări obţinute de batalionul LAROM duc la creşterea eficienţei sistemului, asigurate prin câteva caracteristici importante.

    - Creşterea puterii de foc şi a posibilităţilor de tragere ale structurilor de profil: instalaţie de lansare, pluton, baterie, batalion. Fiecare dintre acestea are posibilitatea de a executa trageri cu muniţie explozivă, la o distanţă de până la 45 km. Într-o etapă viitoare, după realizarea noilor tipuri de muniţii, structurile vor putea angaja ţintele dispuse până la 150 km, prin componenta de luptă cu submuniţii şi posibilităţi de a le dirija pe ultima porţiune a traiectoriei.
    - Creşterea eficienţei sistemului se exprimă prin flexibilitate şi mobilitate, prin realizarea unui grad de letalitate ridicat, concomitent cu reducerea consumului de muniţii.
    - Reducerea timpului de reacţie prin utilizarea subsistemului automatizat de conducere a focului, într-o primă etapă şi ulterior prin implementarea subsistemului automatizat de conducere a acţiunilor artileriei.

Acestea vor asigura o întrebuinţare judicioasă a subunităţilor LAROM în operaţii, atât prin numărul de instalaţii (subunităţi) care urmează să angajeze ţintele, cât şi prin calculul consumului de muniţie, corespunzător condiţiilor concrete ale tragerii: natura, caracterul şi tipul ţintei; procedeul determinării elementelor tragerii de efect; gradul de lovire propus a fi realizat; forma şi caracterul terenului în raionul ţintei etc.

    - Posibilitatea de acţiune în orice condiţii de teren şi stare a vremii, în orice teatru de operaţii este o realizare la nivelul performanţelor sistemelor similare din armatele moderne.
    - Asigurarea legăturilor radio sigure, stabile şi a criptării comunicaţiilor se realizează în condiţiile îndeplinirii cerinţelor desfăşurării acţiunilor de luptă în spaţiul de luptă modern.

II. Organizare şi înzestrare

Batalionul LAROM se află în compunerea Brigăzii de Artilerie Mixtă şi este organizat pe subsistemele: de conducere (comandă şi control); de comunicaţii şi asigurare date; de mijloace de lovire; logistic; de instruire prin simulare.

Subsistemul de comandă şi control are în prezent structura de nivel C2, urmând ca pe viitor să poată fi conectat la C4I STAR (comandă; control; comunicaţii; computere; informaţii; supraveghere; descoperire şi determinare a ţintelor; recunoaştere) şi să se interfaţeze cu sistemele C2I ale marilor unităţi sprijinite, unităţilor de artilerie din întărire, precum şi cu cele existente în armatele celorlalte ţări membre NATO.

Trebuie remarcat că, atât comanda şi controlul, cât şi comunicaţiile se realizează prin intermediul ACCS (Artillery Comand and Control System), care este un sistem automatizat de conducere a focului artileriei.

ACCS-COMBAT este în măsură să asigure: scurtarea timpului de răspuns, mărirea eficacităţii tragerilor, optimizarea utilizării resurselor la dispoziţie şi prevenirea erorilor umane în operaţiile din sistem.

Acesta asigură:

    a) baze de date şi informaţii pentru desfăşurarea activităţii de cunoaştere şi analiză permanentă a situaţiei şi misiunilor/sarcinilor esenţiale;
    b) suportul pentru desfăşurarea activităţii de localizare, selectare (identificare), determinare, comunicare, angajare a ţintei şi de urmărire a efectului obţinut la aceasta (targeting);
    c) posibilitatea raportării situaţiei acestui subsistem la eşalonul superior şi a informării subordonaţilor.

Cu ajutorul său, în toate cele trei tipuri de aplicaţii (ATAC, FTAC şi GTAC)• sunt configurate toate relaţiile de comandă şi control necesare între diverse eşaloane, de la primirea misiunii, până la executarea efectivă a tragerii.

Subsistemul de comunicaţii este un ansamblu tehnico-organizatoric de subsisteme (echipamente), realizat pentru a asigura comunicaţiile fir şi radio, voce şi date, necesare desfăşurării acţiunilor batalionului. Acesta este organizat pe platforme, pentru fiecare nivel al sistemului şi asigură posibilitatea realizării următoarelor funcţii:

    a) comunicaţii voce secretizate;
    b) comunicaţii de date secretizate (mesagerie);
    c) comunicaţii de date necesare sistemului de conducere a focului "ACCS";
    d) afişarea şi actualizarea automată a situaţiei tactice.

Pentru a răspunde cerinţelor de comunicaţii ale batalionului, subsistemul său de comunicaţii este organizat pe platforme de comunicaţii integrate, în următoarele reţele:

    a) FISTNET – reţea digitală care realizează conexiuni în sistem între comandantul de batalion, comandantul de baterie, ofiţerul de sprijin prin foc/ senzori (PCB/PCBt/PCc), mijloace asigurare date (staţie meteo etc.);
    b) FIDNET – reţea digitală care realizează conexiunile în sistem între comandantul de batalion şi comandanţii de baterie (PCB/PCBt);
    c) GUNCONET – reţea care realizează conexiuni în sistem între comandanţii de baterie şi comandanţii lansatoarelor (PCBt/Lansator).

Fiecare dintre cele trei reţele asigură atât legătura fir, cât şi radio. Setarea calculatoarelor tactice pentru transmiterea de date se poate realiza în trei variante: 1) automat (fir şi radio); 2) fir; 3) radio.

Subsistemul de asigurare date este constituit din subunităţile de asigurare date (staţii de cercetare de/prin radiolocaţie; acustice; avioane fără pilot; staţii meteo etc.), subordonate temporar/permanent, din cadrul Batalionului Asigurare Date al Brigăzii de Artilerie Mixtă.

Subsistemul mijloacelor de lovire este materializat în lansatoarele LAROM prin :

    a) autoşasiul tip platformă multifuncţională, în variantă autopropulsată, pe roţi, parţial blindată;
    b) instalaţia de lansare propriu-zisă.

Autoşasiul corespunde standardelor pentru deplasare pe şosea, transport pe calea ferată, inclusiv cu mijloacele aeriene şi maritime. Motorizarea şi dimensiunile gabaritice adecvate îi permit să se deplaseze cu viteză maximă, să traverseze tranşee şi vaduri adânci, precum şi o autonomie competitivă.

Instalaţia de lansare asigură posibilitatea lansării a două tipuri de proiectile reactive: GRAD (122 mm) şi LAR-MK4 (160 mm) la bătaia maximă de 20 km, respectiv 45 km, cu toate tipurile de muniţie (explozivă, cu submuniţii cu efect dual şi cu fum pentru instrucţie).

Trebuie remarcat că submuniţiile folosite sunt cu autodistrugere, atât cele de luptă, cât şi cele de instrucţie, asigurând astfel respectarea tratatelor internaţionale privitoare la diminuarea pericolului remanent, după utilizarea acestor categorii de muniţii.

Subsistemul logistic este conceput, organizat şi integrat ţinându-se cont de faptul că 70% din capacitatea de transport este destinată pentru muniţie şi se compune din subsistemele :

    a) de aprovizionare cu muniţii;
    b) de încărcat şi transport muniţii;
    c) de mentenanţă.

Unul din paşii semnificativi ce s-au parcurs spre modernizarea echipamentelor este dotarea cu cortul modular izoterm pentru lucrul şi odihna personalului în orice anotimp şi condiţii meteo.

Subsistemul de instruire prin simulare asigură posibilitatea pregătirii comandamentelor şi instruirii trupelor în vederea folosirii optime a sistemului la toate nivelurile (instalaţie de lansare, baterie, divizion, senzor) în îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor pe timpul pregătirii şi ducerii acţiunilor militare şi posibilitatea integrării cu sistemele de simulare ale marilor unităţi luptătoare pe care le sprijină.

În primă fază au fost realizate sălile de antrenament pentru operatorii ACCS, la batalionul LAROM şi la Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră "Ioan Vodă", urmând ca în viitor să fie realizat şi integrat simulatorul pentru observatorii înaintaţi (senzori).

III. Cerinţe de capabilitate şi misiuni

Misiunile tactice de bază ale divizionului LAROM sunt sprijinul general şi întărirea, executate la nivelul grupării de forţe de nivel tactic-operativ.

Principalele sarcini pentru îndeplinirea acestor misiuni sunt următoarele:

    a) neutralizarea/distrugerea mijloacelor de întrebuinţare a armelor de distrugere în masă chimice, biologice, radiologice şi nucleare (ADMCBRN)- cu destinaţie tactică şi operativ-tactică, precum şi a unor elemente ale sistemelor de cercetare-lovire de înaltă precizie;
    b) neutralizarea personalului şi mijloacelor de foc (neadăpostite şi adăpostite), aflate în raioane de concentrare, în dispozitiv de luptă, în deplasare şi pe aliniamente de desfăşurare;
    c) dezorganizarea conducerii prin neutralizarea punctelor de comandă/centrelor de comunicaţii şi a mijloacelor radioelectronice ale inamicului;
    d) neutralizarea artileriei inamicului;
    e) neutralizarea/interzicerea acţiunilor sistemului de apărare antiaeriană a inamicului;
    f) dezorganizarea activităţilor logistice.

Îndeplinirea misiunilor tactice şi a sarcinilor specifice este posibilă datorită în special următoarelor capabilităţi ale divizionului LAROM:

    - ducerea luptei în orice condiţii de timp, anotimp, ziua şi noaptea, inclusiv în mediul contaminat CBRC;
    - mobilitate ridicată (conform principiului "FIRE AND MOVEMENT"), capacitate rapidă de deschidere a focului şi de tragere la nivelul sistemelor similare aflate în dotarea armatelor celorlalte ţări membre NATO;
    - protejarea subsistemelor faţă de cercetarea şi focul inamicului şi asigurarea capacităţii de supravieţuire în câmpul de luptă;
    - posibilitatea de acţiune autonomă în câmpul de luptă;
    - interoperabilitate tehnică şi acţională în cadrul structurilor participante la operaţii de coaliţie, întrunite şi/sau multinaţionale sub egida ONU sau NATO;
    - subsistem logistic integrat, capabil să susţină dinamica acţiunilor artileriei terestre.

Trebuie remarcat că toate aceste capabilităţi ce caracterizează sistemul LAROM sunt în concordanţă cu principiile actuale de întrebuinţare a artileriei reactive şi cu prevederile publicaţiilor şi standardelor NATO.

În concluzie, organizarea şi înzestrarea actuală, capabilităţile şi misiunile ce pot fi îndeplinite de divizionul LAROM, asigură posibilitatea operaţionalizării acestuia în vederea punerii la dispoziţia NATO - pentru apărarea colectivă - conform obligaţiilor asumate de România ca membră a Alianţei Nord-Atlantice.

Posibilităţile de dezvoltare a batalionului LAROM în viitor corespund cerinţelor privind capabilităţile sistemelor de armament moderne. Ele vizează toate subsistemele şi au în vedere prognozatele evoluţii şi tendinţe ale conflictelor viitoare.

Sistemul de asigurare date va trebui să cuprindă în viitorul nu prea îndepărtat un sistem de radar de contrabaterie care, prin posibilităţile sale de cercetare, supraveghere şi identificare a principalelor guri de foc ale inamicului, va spori eficacitatea sistemului.

Sistemul mijloacelor de lovire va avea în perspectivă posibilitatea de a realiza bătăi de până la 150 km, utilizând muniţie cu caracteristici de performanţă sporite, inclusiv cu posibilitatea de ghidare pe porţiunea finală a traiectoriei.

Cerinţele şi tendinţele actuale în dezvoltarea şi modernizarea artileriei terestre (creşterea mobilităţii, capacităţii de supravieţuire, bătăii, preciziei, letalităţii, reducerea sistemului logistic etc), precum şi necesitatea realizării "armonizării" sistemului artileriei terestre române cu cele similare ale altor ţări membre NATO impun dezvoltarea sistemului LAROM în concordanţă cu previziunile specialiştilor militari privitor la rolul şi misiunile artileriei ca principal sistem de lovire al forţelor terestre.

Furnizorul echipamentului oferă posibilitatea utilizării celor trei tipuri de aplicaţii informatice, din care: prima, "A", este a punctelor de comandă; a doua, "F", este a asigurării de date, senzorilor şi observatorilor înaintaţi, iar a treia, "G", este a pieselor de artilerie, respectiv a lansatoarelor (gurilor de foc).

    


DESCĂRCARE CA FIŞIER PDF FIŞIER TEXT PENTRU IMPRIMANTĂ
Sistemul Larom - caracteristici şi posibilităţi de folosire în luptă

 

Aruncătorul de proiectile reactive RM-70

 

Lansatorul de proiectile reactive de nouă generaţie

 

Lansatorul BRADLEY M-270 din dotarea forţelor terestre franceze

 

 

 


 
  Webdesign LTC Dragos Anghelache