Titlu

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

HOME PAGE STOP-CADRU ÎN FORŢELE TERESTRE TEATRE DE OPERAŢII TRADIŢII MILITARE ŞI CULTURĂ SALA ARMELOR

ISSN 1842-3817

Cavalerii cerului senin

Locotenent Bogdan RĂDULESCU

În luna iunie, Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer din Capu Midia a găzduit militarii din Regimentul 50 Rachete Antiaeriene "Andrei Mureşianu", Regimentul 53 Rachete Antiaeriene "Tropaeum Traiani" şi Regimentul 61 Rachete Antiaeriene "Pelendava". Rachetiştii antiaerieni din Diviziile 1, 2 şi 4 Infanterie ale Statului Major al Forţelor Terestre au executat un exerciţiu tactic cu trageri de luptă cu complexele de rachete CA-95 şi 2K12M (SA - 6) KUB.

Tragere cu complexul 2K12M (SA-6) KUB: momentul lansării rachetei
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: Bogdan Rădulescu

Exerciţiul tactic cu trageri de luptă a fost destinat instruirii personalului subunităţilor regimentului, pentru verificarea procesului de planificare a operaţiilor, exercitării actului de conducere din punctele de comandă stabilite pentru exerciţiu, manevra de forţe şi mijloace din localitatea de dislocare la pace în raionul de desfăşurare a exerciţiului şi executării tragerilor reale în TIPTSA.

Lansarea unei rachete de pe complexul CA-95
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: Bogdan Rădulescu

Colonelul Roatiş Mircea, Şeful Biroului Instrucţie Rachete şi Artilerie Antiaeriană, din cadrul Statului Major al Forţelor Terestre: "Regimentele de Rachete, din cadrul Forţelor Terestre, reprezintă baza sistemului de foc al apărării antiaeriene al diviziilor de infanterie. Activităţile care se desfăşoară în fiecare an, în Capu Midia, activităţi care cuprind exerciţii tactice cu trageri de luptă, sunt de o complexitate deosebită, având în vedere că ele combină manevra în cadrul unui scenariu tactic cu activitatea de tragere de luptă, care presupune lansarea reală a rachetelor antiaeriene. Ca finalitate şi importanţă, aceste exerciţii permit două elemente majore, şi anume verificarea funcţionării la parametri a tuturor elementelor din compunerea complexului de rachete şi, în acelaşi timp, permite antrenarea, în condiţii reale, a operatorilor şi într-un timp cât se poate de scurt."

Autospeciala pentru încărcarea rachetelor pe instalaţia de lansare
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: Bogdan Rădulescu

Complexul de rachete antiaeriene KUB este destinat pentru apărarea antiaeriană a forţelor şi obiectivelor din zona de operaţii a grupării de forţe împotriva mijloacelor de cercetare şi atac aerian.

La tragerile propriu-zise au fost prezenţi generalul de brigadă Ariton Ioniţă, Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Nicolaie Dohotariu, comandantul Diviziei 1 Infanterie Dacica, generalul de brigadă Nicolae Ciucă, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica, generalul de brigadă Dumitru Scarlat, comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, comandanţi de mari unităţi şi unităţi.

Complexul antiaerian CA-95 în poziţia de tragere
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: Bogdan Rădulescu

Locotenent-colonelul Glăvan Mircea, Şeful Operaţiilor şi Instrucţiei la Regimentul 61 R.A.A., consideră că această activitate reprezintă, pentru detaşamentul participant, "cea mai importantă încercare care dovedeşte nivelul de instruire atins al personalului, nivelul de pregătire al tehnicii şi cunoştinţele teoretice şi antrenamentul personalului. Încercarea nu este deloc uşoară datorită problemelor de tragere deosebite."

Regimentul 61 Rachete Antiaeriene este unitate de sprijin luptă subordonat Diviziei l Infanterie "DACICA"; la pace asigură instruirea pentru menţinerea şi dezvoltarea nivelului de operaţionalizare, iar în situaţii de criză şi război, completarea cu personal activ a structurilor similare destinate NATO. Ulterior, după mobilizare şi operaţionalizare participă independent sau în cooperare cu alte structuri la sprijinul acţiunilor de lupta desfăşurate pe teritoriul naţional de către structurile de luptă şi sprijin de luptă. Regimentul 50 Rachete Antiaeriene,Floreşti, asigură instruirea pentru menţinerea şi dezvoltarea nivelului de operaţionalizare în vederea participării independente sau în cooperare cu alte structuri la sprijinul acţiunilor de luptă desfăşurate pe teritoriul naţional de către structurile luptătoare şi de sprijin de luptă.

Se încarcă containerele cu rachete pe complexele CA-95
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: Bogdan Rădulescu

Colonelul Marius Caloian, Comandantul Regimentului 53 R.A.A., vorbind despre exerciţiu, subliniază faptul că "reprezintă examenul măiestriei ostăşeşti pentru rachetistul antiaerian, este aplicaţia noastră de bază şi de suflet".

Regimentul 53 Rachete Antiaeriene este unitate tactică în subordinea Comandamentului Diviziei 2 Infanterie "GETICA", în cadrul forţelor de generare şi regenerare, are în structură subunităţi cu grad ridicat de mobilitate şi este destinat pentru executarea acţiunilor militare de protecţie aeriană cu toate forţele sau cu parte din acestea, în cadrul unor structuri operaţionale sau în subordinea comandamentului diviziei.

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general de brigadă Ariton Ioniţă, împreună cu militarii Regimentului 61 Artilerie Antiaeriană "Pelendava"
imaginea originala sgst click pentru dimensiunea originală
Foto: Bogdan Rădulescu

Complexul autopropulsat de rachete antiaeriene CA-95 este destinat pentru nimicirea mijloacelor de atac aerian ale inamicului, care zboară Ia înălţime mică, în condiţii de vizibilitate directă.

Obiectivele exerciţiului tactic cu trageri de luptă au fost antrenarea comandamentului regimentului şi comandamentelor batalioanelor în planificarea şi conducerea exerciţiilor, prin exerciţii de luare a deciziei, tactic pe hartă şi de conducere a focului, precum şi dezvoltarea capacităţilor de identificare şi angajare a ţintelor la nivelul subunităţilor, prin exerciţii de conducere a focului. De asemenea, subliniem importanţa dislocării regimentului în altă locaţie, pentru care au fost executate exerciţii de antrenament în teren, de rezolvare a unei situaţii tactice, pregătire a personalului şi a tehnicii, organizare şi executare a recunoaşterilor, organizare a deplasării tehnicii şi personalului, privind deplasarea, îmbarcarea/debarcarea pe calea ferată, îmbarcare a tehnicii, executare a deplasării pe calea ferată, debarcare şi ocupare a poziţiei de luptă, precum şi verificare a tehnicii şi organizare a serviciilor în tabăra de instrucţie, toate aceste exerciţii fiind finalizate cu executarea tragerilor de luptă cu rachetele antiaeriene "KUB" şi CA 95.

Sus
   

REDACŢII RADIO DIN ORGANICA S.M.F.T.
Webdesign: Col. Dragoş ANGHELACHE