Titlu

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

HOME PAGE ACTUALITATE TEATRE DE OPERATII CULTURA SPORT IN SMFT

Postat pe 15 septembrie 2010

Modulul de intervenţie rapidă SIBCRA a fost testat în poligonul de la Câmpulung Muscel

Locotenent-colonel Dragoş ANCHELACHE

galeria foto
galerie galerie galerie galerie galerie

 

Testarea şi evaluarea operaţională a modulului de intervenţie rapidă SIBCRA s-a desfăşurat în perioada 15-16 septembrie în poligonul pentru instrucţie de specialitate al Bazei de Instruire pentru Apărare CBRN din Câmpulung Muscel. La activitate a participat o comisie formată din specialişti aparţinând Statului Major General, Statului Major al Forţelor Terestre, Centrului de Cercetare ştiinţifică pentru CBRN şi Ecologie.

Prezentarea echipamentelor din dotarea SIRBCA
Foto: locotenent-colonel Dragoş Anghelache

Referitor la aceste activităţile desfăşurată în prima zi de testări, comandantul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru CBRN şi Ecologie, colonelul Ioan Safta, declara: "S-au urmărit anumite obiective, precum verificarea performanţelor constructivă şi funcţionale în raport cu cerinţele operaţionale impuse prin documentul cu nevoile cercetării, verificarea comportării produsului în limitele profilului misiunilor, verificarea indicatorilor de eficacitate operaţională. În această testare şi evaluare operaţională s-au determinat modul în care autospeciala SIBCA îndeplineşte misiunile pentru care a fost dezvoltată, începând de la timpul de pregătire pentru luptă şi până la determinarea baremelor de timp pentru efectuarea unor operaţiuni specifice."

Cea de a doua zi a testării a fost dedicată unui exerciţiu demonstrativ, în cadrul căruia echipajul a parcurs întrunit toate încercările pornind de la determinarea timpului necesar pentru trecerea autospecialei în regim de monitorizare, continuând cu verificarea modului de acces şi utilizare a echipamentelor aflate în interiorul cabinei precum şi conducerea autovehiculului în condiţiile în care echipajul este îmbrăcat cu echipamentul de protecţie individuală, terminând cu verificarea posibilităţilor de prelevare a probelor şi stocarea acestora în vederea transportului.

Modulul de intervenţie rapidă SIBCRA

Potrivit maiorului Răzvan Petre, din centrul de cercetare bucureştean, autospeciala SIBCRA a fost solicitată de către beneficiar, respectiv Statul Major General, fiind realizată în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Misterului Apărării Naţionale începând cu anul 2006. Autospeciala SIBCRA permite prelevarea agenţilor chimici, biologici şi radiologici, identificarea agenţilor chimici şi radiologici, monitorizarea stand-off a agenţilor chimici şi radiologici, transportul probelor în siguranţă, decontaminarea imediată a echipamentelor de protecţie a echipamentelor de protecţie individuală. Echipajul standard al autospecialei are trei membri, putând avea ca sprijin un echipaj adiţional.

Acronimul SIBCRA provine de la englezescul Sampling & Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents (Prelevare şi identificare a agenţilor biologici, chimici şi radiologici), autostaţia fiind destinată pentru detectarea timpurie a unui atac cu armele CBRN sau a unui eveniment EADA este elementul de bază pentru evitarea contaminării. Dacă expunerea la un agent poate fi evitată prin detectare timpurie este posibil să se minimalizeze efectele asupra operaţiei desfăşurate. În cadrul Sistemului de Supraveghere şi Avertizare C.B.R.N. (SSACBRN), s-a constituit o structură mobilă pentru prelevare şi detecţie, care asigură îndeplinirea unor misiuni specifice apărării C.B.R.N., structură denumită "Modul de intervenţie rapidă S.I.B.C.R.A". Acesta reprezintă un sistem dislocabil, capabil să asigure identificarea primară a substanţelor chimice periculoase (agenţi neurotoxici, agenţi vezicanţi, agenţi toxici cu acţiune generală şi noxe industriale), determinarea contaminării radioactive (doza de radiaţii şi debitul dozei), colectarea probelor video (probe juridice), precum şi prelevarea, ambalarea corectă şi transportul în siguranţă a probelor reprezentative către laboratoarele de analiză.

Pregătirea echipajului pentru plecarea în misiune
Foto: locotenent-colonel Dragoş Anghelache

SIBCRA se prezintă sub forma unui complet care are în alcătuire următoarele componente principale:
• platforma de transport de nouă generaţie;
• sistem de avertizare optic şi acustic;
• stelaje cu compartimente fixe şi mobile;
• echipamente pentru detecţia, identificarea şi monitorizarea contaminării chimice şi radioactive;
• echipamente pentru prelevarea şi conservarea probelor contaminate;
• aparatură pentru colectarea probelor cu caracter juridic;
• sistem de navigaţie / poziţionare;
• echipamente pentru prelucrarea şi transmiterea datelor în timp real şi automat;
• echipamente pentru comunicaţie;
• sisteme pentru decontaminare;
• echipamente pentru protecţia personalului.

Aparatura prin care se realizează detecţia tuturor agenţilor chimici de război şi a principalelor substanţe chimice toxice industriale constă în:

Spectrometru IMS RAID M, destinat  pentru detecţia şi identificarea STL şi STI utilizând spectrometria de mobilitate ionică. Aparatul poate identifica aproximativ 500 compusi din categoria STI si lista completa de STL. Identificarea se poate face pentru concentratii  scazute (ppm sau chiar ppb), rapoartele se elaborează în format standardizat existând şi posibilitatea transmiterii lor către centrele operaţionale, prin sisteme de comunicaţii.

Echipamente  dozimetrice, DET 2  COM. Sunt destinate pentru măsurarea dozelor şi debitelor de doză de radiaţii radioactive şi pentru efectuarea calculelor de tehnica securităţii activităţilor în zone contaminate radioactiv. Acestea semnalizează optic şi acustic depăşirea timpului de staţionare în câmp de radiaţii şi efectuează calcule de prognoză în funcţie de debitul de doză introdus de la  tastatură pentru debitul de  doză anterior/ulterior şi doza anterioară/ulterioară

Detectorul staţionar RAPID (Remote Air Pollution Infrared Detector). Teledetectorul RAPID se bazează pe tehnica IR pasiv. Acest sistem de detecţie la distanţă utilizează pentru achiziţia datelor tehnologia FTIR (Fourier Transform Infrared). Metoda de detecţie se bazează pe analiza spectrală a  radiaţiei IR ambientale.

Completul de detecţie agenţior chimici AP2C. Funcţionează pe principiul spectrofotometriei în flacără şi este destinat să detecteze şi să identifice prezenţa agenţilor chimici de luptă sub formă de vapori, aerosoli, praf şi pe cei sub formă lichidă cu ajutorul unui dispozitiv de luare a probelor, precum şi a SCTI sub formă de vapori  şi aerosoli.

Probele prelevate sunt puse în pungi, urmând a fi introduse în containerul de transport
Foto: locotenent-colonel Dragoş Anghelache

Noul program software românesc de monitorizare a agenţilor chimici şi radioactivi permite integrarea în reţea a detectoarelor realizate de firma Bruker Daltonics (RAID-M şi RAPID) şi, de asemenea, a detectorului DET-COM, asigurând transmiterea automată şi în timp real a informaţiilor despre situaţia chimică şi radioactivă, prin intermediul sistemului de comunicaţii al armatei române

Potrivit locotenent-colonelului Ioan Fărcaş din Statul Major al Forţelor Terestre, modulul de intervenţie SIBCRA va fi utilizat în cadrul serviciului de supraveghere şi avertizare chimică, biologică, radiologică şi nucleară pentru intervenţie în aria de responsabilitate a forţelor terestre. "În conformitate cu cerinţele operaţionale ale batalionului CBRN, aceasta va fi una dintre componentele principale ale laboratorului CBRN dislocabil şi va permite îndeplinirea misiunilor de apărare CBRN pe teritoriul naţional şi în teatrele de operaţii. Testarea şi evaluarea operaţională a modulului este ultima etapă înaintea omologării acestuia. După această etapă produsul va intra în producţia de serie iar intrarea în dotarea forţelor se va realiza eşalonat, în funcţie de operaţionalizarea structurilor din compunerea forţelor terestre.

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru CBRN are şi alte proiecte în derulare, dintre acestea, comandantul centrului, colonelul Ioan Safta, amintind: "În domeniul protecţiei balistice individuale avem în lucru o vestă de protecţie multifuncţională care este, de fapt, o îmbunătăţire a vestei pe care noi am realizat-o noi dorind să obţinem un produs cu o greutate mai scăzută. De asemenea, în cadrul activităţilor pe care le desfăşurăm, am abordat un nou domeniu: cel al protecţiei mediului. Pentru prima dată, o structură din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a realizat un studiu de evaluare adecvată pentru proiectul Amenajare facilităţi permanente – funcţionare echipe tehnice ale radarelor care se vor amplasa în zona Sulina. Chiar astăzi am primit informaţia că rezultatul studiul de evaluare a fost aprobat de către administraţia Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării."

Sus
   

REDACŢII RADIO DIN ORGANICA S.M.F.T.
Webdesign: LTC Dragoş ANGHELACHE