Header image

BULETIN DE TEORIE MILITARĂ EDITAT DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

|
|
|
|
|
|
DESPRE NOI
 
 
 
 

 
 
TANCUL ROMÂNESC – O ISTORIE (2)
Locotenent-colonel ing. Alexandru CARAVAN

 

 

urmare din (urmare din nr.1/2010)

 

Activităţi după anul 1990. Modernizarea tancului TR – 85

În anul 1994 se hotărăşte prin Ordinul S/M1429/31.03.1994 iniţierea "Programului de modernizare a tancului mijlociu românesc TR 85-M1- BIZONUL", iar prin Hotărârea Consiliului de Înzestrare, conform PV nr. 140/14.04.1994 acest ordin devine operativ. Începând cu anul 1996 au demarat activităţile legate de   elaborare a documentaţiilor, analiză a cerinţelor operaţionale, testare şi, în final, omologare a produselor.

Specialiştii români în cooperare cu companii specializate din Franţa, cea mai importantă fiind MATRA DEFENSE, au elaborat şi pus în aplicare după anul 1996 programul de modernizare al tancului TR-85, rezultând tancul TR-85 M1, care este un produs compatibil cu standardele NATO. De-a lungul perioadei 1997- 2009 sunt modernizate un număr 56 de tancuri.

Echipamentele care au intrat în programul de modernizare au fost realizate în colaborare cu importante firme în domeniu, din Occident (Aerospaţiale Matra, Sagem, Kollmorgen-Artus, Racall), precum şi cu firme din România (Electromagnetica, Faur, Elprof, UM Reşita, Aeroteh, IOR şi IOEL). În cea mai mare parte, modernizarea tancului TR 85 consta în dotarea cu aparatură electronică modernă a sistemelor de conducere a focului, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte şi a sistemelor de detecţie şi stingere a incendiilor cu substanţe netoxice, dar constă şi în înlocuirea vechiului sistem de stabilizare cu unul acţionat electric, ceea ce îi conferă o mai bună precizie de tragere. Unul dintre elementele principale care face din TR 85 M1 o armă redutabilă pentru categoria de armament din care face parte este tunul de 100 mm, ale cărui proiectile, la distanţa de 4.000 de metri, pot penetra un blindaj gros de 350 mm.

 

 

 

TANCUL TR-85 M1

Principalele caracteristici ale acestui tanc sunt:

• Produs - 1995 – 2009;
• Greutate – 50 t;
• Echipaj – patru militari;
• Armament:

1. TUN:
– Tipul tunului – cu ţeavă ghintuită;
– Calibru  - 100 mm;
- Cadenţa de tragere – 4 -7  lovituri/minut;
2. Mitraliera jumelată – 1 x 7,62 mm;
3. Mitraliera A.A. – 1 x 12,7 mm;
4. Lansator de grenade - 6 tuburi 81 mm;

• Motor:

- Diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat;
- Puterea motorului – 860 CP;
- Puterea specifică  - 17,2 CP/t;

• Transmisie – hidromecanică;
• Presiunea pe sol – 1 daN/cm2;
• Panta longitudinală – 320;
• Viteza maximă – 60 km / oră;
• Autonomie– 400 km;
• Unitatea de foc – 41 lovituri 100 mm, 500 cartuşe 7,62 mm ,750 cartuşe 12,7 mm;
• Sistem de ochire – turelă acţionată electric în două planuri, cu telemetru laser integrat şi SCF;
• Distanţa măsurată – 200 … 5.000 m;
• Distanţa loviturii directe cu APFSD – 4.000 m;
• Protecţia prin blindaj:

– Turela – 320+20 mm cu blindaj suplimentar;
– Şasiu – 200 mm stratificat;

O altă gamă de produse, derivatele pe şasiu fac obiectul unor modernizări de-a lungul timpului, şi anume:

 

Tractor de evacuare, reparaţii pe şasiul tancului  T-55

Principalele caracteristici ale tractorului de evacuare sunt:

• Produs - 1984 – 1986;
• Greutate – 45,5 + 1% t;
• Echipaj – trei militari;
• Echipament special:

1. Macara - cu acţionare hidraulică
    – Sarcina maximă - 8 t la 6 m;
2. Cabestan cu cablu de tractare de 250 kg, lung de 200 m;
3. Lama de buldozer acţionată hidraulic;
4. Platforma de  transport -  max. 6 t;

• Mitraliera PKT - 1 x 7,62 mm;
• Motor:

- 8 VS A2 T2 Diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat;
-  puterea motorului – 830 CP;

• Transmisie – hidromecanică;
• Puterea specifică  - 18,24 CP / t;
• Presiunea pe sol – 0,92 daN / cm2;
• Rampa longitudinală - 310;
• Viteza maximă – 60 km / oră;
• Autonomie – 400 km.

 

Pod mobil de asalt PMA - 50 pe şasiul tancului T-55

Principalele caracteristici ale podului mobil de asalt sunt:

• Produs - 1991 (model prototip);
• Greutate – 50 t;
• Echipaj – doi militari;
• Armament: Mitralieră– 1 x 7,62 mm;
• Motor  - 8 VS A2 T2 Diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat:

– puterea motorului – 830 CP;

• Transmisie – hidromecanică;
• Caracteristici pod cu dezvoltare pe orizontală:

- lungime - 22±0,04 m;
- lăţime - 3,5±0,02 m;
- diferenţa de nivel - între cele două capete  ± 1 m;

• Puterea specifică  - 18,24 CP / t;
• Presiunea pe sol – 0,92 daN / cm2;
• Rampa longitudinală - 26045’;
• Viteza maximă – 50 km / oră;
• Autonomie (fără butoaie suplimentare):

– 400 km pe şosea;
– 200 km pe drum de ţară.

Pod mobil de asalt – PMA – 50

 

 

Dragor de mine 2 DMT pentru TANC pe şasiu TR-85M1

La solicitarea Statului Major al Forţelor Terestre, prin Departamentul pentru Armamente al Ministerului Apărării, la Uzina Mecanică Bucureşti, în perioada 2007-2009 s-au realizat cinci bucăţi - dragor de mine pe şasiu de tanc DMT 85 M1, cu care să se asigure realizarea sprijinului de geniu a unităţilor din această categorie de forţe. Astfel, dragorul poate participa la executarea misiunilor pentru: cercetarea porţiunilor de teren minat, executarea şi lărgirea culoarelor în terenul minat, deminarea parţială sau totală a terenului pentru misiuni generale şi specifice la pace, situaţii de criză şi război.

Dragor de mine 2 DMT pentru TANC pe şasiu TR-85M1

 

Dragorul de mine pe şasiu de tanc DMT 85M1 este un produs derivat al tancului românesc mijlociu TR-85M1 "BIZONUL", fiind destinat pentru a desfăşura o serie de misiuni specifice. Şasiul purtător, agregatul energetic, instalaţia de propulsie-suspensie şi alte sisteme importante sunt similare cu cele ale produsului de origine, asigurând aceleaşi performanţe recunoscute pentru vehiculele de luptă blindate pe şenile (capacitate de protecţie pentru echipaj şi instalaţii,  mobilitate, performanţe dinamice).

Principalul obiectiv urmărit a fost acela de a asigura o cât mai mare compatibilitate, din punct de vedere constructiv  şi al performanţelor, cu produsele utilizate de către alte armate NATO.

Pe lângă acestea, dragorul de mine prezintă o serie de sisteme şi instalaţii speciale.

Turela fixă oferă o protecţie balistică nivel 2 şi este echipată cu aparatură optică zi/noapte pentru observarea câmpului de luptă.

Apărarea apropiată este realizată cu ajutorul unei platforme telecomandate de tragere, echipată cu armament uşor şi cu posibilităţi de executare a focului atât ziua cât şi noaptea, datorită camerei termale montate. Pe acest tip de platformă pot fi montate arme calibru est sau NATO (vest).

Muniţia folosită este similară cu cea a armamentului secundar montat pe produsul de bază (TR 85M1). În plus, există  posibilitatea de dare a focului în mod electric, precum şi sistem de primă armare la distanţă (pirotehnic şi/sau electromecanic).

Dispozitivul de dragare mecanic (plug) este destinat neutralizării minelor de presiune antitanc îngropate sau dispuse la suprafaţă, în condiţii de totală siguranţă. Adâncimea de dragare este controlată cu ajutorul unui sistem de acţionare hidraulic, fiind configurabilă în funcţie  de situaţia tactică (caracteristicile terenului, tipurile de ameninţare etc.). Sistemul este structurat pe trei secţiuni principale, care pot fi comandate separat. Pentru misiuni speciale, în lotul sistemului sunt livrate o serie de accesorii (pentru curăţarea rapidă a căilor rutiere, pentru tăierea rădăcinilor de arbuşti etc.). Acest produs este similar, din punct de vedere al construcţiei şi al performanţelor, cu produsele utilizate de către alte armate NATO.

Dragorul electromagnetic este destinat neutralizării minelor cu acţiune electromagnetică, prin generarea unui câmp magnetic-ţintă falsă  la o distanţă  de şase metri în faţa vehiculului. De regulă, se foloseşte împreună cu dragorul mecanic.

Macaraua asigură autonomia totală a vehiculului, putând fi folosită atât la manevrarea diferitelor elemente ale vehiculului blindat, precum montarea-demontarea plugului, cât şi pentru diferite intervenţii tehnice sau geniste. Sarcina maximă este de 6,5 t/3,8 m şi este comandată din exterior.

Dispozitivul de marcare a culoarului deminat este un sistem pirotehnic cu comandă electrică şi  are rolul de a delimita zonele (culoarele) dragate, acţionarea făcându-se din interior. Este similar cu cel montat pe autospecialele de cercetare NBC sau de geniu.

Instalaţia de avertizare la iluminarea laser, sistemul de comunicaţii, sistemul de protecţie NBC, instalaţia de stins incendiu sunt  similare cu cele de pe  TR 85M1.

Instalaţia de climatizare constituie un element de noutate pentru această familie de produse, încadrându-se în tendinţa generală de mărire a nivelului de confort în interiorul maşinilor de luptă. Instalaţia asigură atât funcţia de răcire, cât şi de încălzire, în funcţie de necesităţi.

CARACTERISTICI TACTICO-TEHNICE:

• Masa totală: 43 t;
• Motor: Diesel, 8 cilindri, 860 CP;
• Viteza de deplasare: 62 km/h;
• Panta longitudinală: 32 grade;
• Panta transversală: 17 grade;
• Raza de viraj nepericuloasă: 65 m;
• Lăţimea şanţului antitanc traversat: 2,8 m;
• Adâncimea de dragare: 300 mm;
• Viteza de dragare: 7-12 km/h;
• Lăţimea porţiunii dragate: 3.900 mm;
• Sarcina maximă a macaralei: 6,5 t.

ARMAMENT:

Platforma telecomandată de tragere, echipată cu cameră termală.
Posibilităţi de echipare:

• mitralieră cal.7,62  mm sau 12,7  mm (est);
• mitralieră cal.7,62 mm sau 12,7 mm NATO;
• dare electrică a focului;
• mecanism pentru prima armare cu comandă electrică;
• instalaţie lansare grenade fumigene.

Pentru îndeplinirea obiectivelor forţei asumate de către  Forţele Terestre  se intenţionează continuarea dezvoltării unor produse derivate pe  şasiu de TR 85 M1 - Tractor de evacuare reparaţii şi Pod Mobil de Asalt.  Din păcate, datorită constrângerilor bugetare actuale ele nu au putut fi contractate până în prezent, însă specialiştii din cadrul Departamentului pentru Armamente, al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, împreună cu reprezentaţii Forţelor Terestre, au iniţiat demersurile pentru derularea activităţilor premergătoare proiectării acestor derivate. În speranţa că aceste activităţi, care au devenit deja o tradiţie, vor fi continuate, pentru ca tancul românesc să fie mai mult decât o pagină de "istorie",  închei această prezentare a produselor realizate pe şasiu de tanc în România în ultimii 40 de ani.

 

SURSE BIBLIOGRAFICE :

• Documentaţia de cunoaştere a produselor, TR-77, TR-580, P-125, TR-85- 800, TR 85 M1, DMT 85 M1, TER T-55, PMA 50.

• Fotografii  şi material documentar puse la dispoziţie de către S.C. Uzina Mecanică Bucureşti.
    

 

 

 

 

Protecţia forţelor cu ajutorul structurilor gabionare

 

Acţiunea mijloacelor de distrugere clasice asupra construcţiilor militare

 

Scutul antirachetă – o nouă dimensiune a securităţii naţionalea

 

Tancul românesc – o istorie (2)

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  Webdesign LTC Dragos Anghelache