Header image

BULETIN DE TEORIE MILITARĂ EDITAT DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

|
|
|
|
|
|
DESPRE NOI
 
 
 
 

 
 
PROGRAMUL NATO DE SUPRAVEGHERE TERESTRĂ, O SOLUŢIE MULTINAŢIONALĂ
Sublocotenent Bogdan RĂDULESCU

 

 

Este crucială, pentru asigurarea păcii la nivel mondial, deţinerea unei imagini de ansamblu a supravegherii terestre care să fie completă, oportună şi corectă. După mulţi ani de explorare a opţiunilor deţinute şi exploatare a capacităţii oferite de aeropurtatele de supraveghere la sol, 15 din cei 26 de membri ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au semnat memorandumul de înţelegere asupra programului (PMoU), în septembrie 2009.

Pentru a face faţă ameninţărilor secolului XXI, forţele NATO vor avea acum un sistem ce le oferă o imagine de ansamblu a situaţiei terestre, pe o arie extinsă, în orice condiţii de vreme, 24 de ore din 24 – Sistemul de Supraveghere Terestră al Alianţei (NATO AGS), sistem complex de radare, avioane de supraveghere şi sisteme de comunicaţii complexe între ţările NATO, creat în sprijinul combaterii terorismului, dar şi pentru interconectarea cu scutul antirachetă. Sistemul va fi un element esenţial pentru Forţa de Răspuns NATO (NRF) şi pentru Capabilităţile Bazate pe Reţele (NNEC). De asemenea, va asigura interoperabilitatea cu toate componentele naţionale şi NATO, totodată cu grupurile de luptă ale UE.  Printre capabilităţile principale NATO enumerăm sistemul aerian fără pilot (UAV) Global Hawk, cu rază lungă de acţiune, de înaltă altitudine (HALE), cu experienţa acumulată din operaţiile curente, staţiile terestre din configuraţiile de transport pentru aplicaţiile terestre şi maritime, capacitatea suportului operativ al misiunii (MOS) din cadrul bazei de operaţii principale (MOB).

Alegerea RQ-4, echipat cu MP-senzor RTIP, pentru segmentul aerian al NATO AGS, reflectă cerinţele de bază de funcţionare a programului AGS. Parametrii de performanţă ai RQ-4 sunt de neegalat, cu posibilitatea de a zbura la altitudini de până la 65.000 picioare (aprox. 2.000 m) timp de până la 36 de ore, la viteze de aproape  340 de noduri, cu mult deasupra spaţiului aerian ocupat de traficul comercial. Mai mult decât atât, RQ-4 are capacitatea de a fi dislocat 2.000 mile marine de la baza sa de operare principală, cu un rezultat la timp staţie de peste 24 de ore, asigurându-se astfel o capabilitate gata pentru operaţiunile din întreaga lume şi o furnizare de capacităţi operaţionale eficace.

Aşadar, se distinge o componentă aeriană şi una terestră, datele obţinute de la componenta aeriană  fiind completate de sistemele radar de la sol. Toate aceste informaţii vor fi procesate cu ajutorul unor staţii terestre fixe şi mobile amplasate în toate statele membre NATO. Principala  bază de operare va fi amplasată  la Baza Aeriană Sigonella, în  Italia. Prin combinarea informaţiilor obţinute în timp real de componenta aeriană şi cea terestră, conducerea militară va avea acces neîntrerupt la informaţii despre orice posibilă ameninţare la adresa  Alianţei. În România există deja amplasate mai multe radare FPS-117, care sunt interconectate cu sistemele de avertizare timpurie ale NATO.

Acest sistem este disponibil membrilor Alianţei Nord-Atlantice, partea legată de supravegherea terestră  fiind dezvoltată de industria europeană şi canadiană. Aşteptându-se să devină operaţional din 2013, AGS va fi produs de Parteneriatul Transatlantic Industrial pentru Supraveghere (TIPS), un consorţiu format din EADS, Galileo Avionica din care face parte şi România (Italia), General Dynamics (Canada), Indra (Spania), Northrop (SUA) şi Thales (Franţa).

agis
Compus din aeronave speciale, din avioane fără pilot şi din echipamente aflate la sol, sistemul de supraveghere terestră (AGS) va pune la dispoziţia Alianţei Nord-Atlantice imagini şi informaţii decisive referitoare la ceea ce se întâmplă la sol, în zonele avute în vedere, în timp de pace sau de conflict. Aceşti „ochi ai cerului” vor înlesni în mod considerabil atât planificarea, cât şi dirijarea operaţiilor desfăşurate.  Fostul preşedinte al comisiei  militare NATO, general (rtr.) Herald Kujat specifica faptul că informarea privind situaţiile din teatrele de operaţii, în primul rând, constituie o condiţie importantă pentru succesul operaţiilor, ajutând foarte mult în realizarea protecţiei soldaţilor noştri. Domnia sa releva, de asemenea, disponibilitatea acestui sistem de a fi folosit atât de misiunile Uniunii Europene, cât şi de cele specifice Alianţei.

AGS este încă în faza de proiect, un „sistem de sisteme” care va consta în platforme aeriene cu şi fără pilot, precum şi staţii terestre în diferite configuraţii. Aşa cum AWACS monitorizează spaţiul aerian al NATO, AGS va fi proiectat să „vadă” tot ce se întâmplă la sol (detectează şi identifică un vehicul, iar dacă acesta se pune în mişcare, îl detectează).

Baza AGS va fi o parte integrată a Forţei Multinaţionale Întrunite (CJTF) sau Forţei de Răspuns NATO (NRF), Informaţii, Supraveghere şi Cercetare (ISR) la nivel operativ şi tactic, oferind astfel forţelor Alianţei posibilitatea de a reacţiona cu capacităţile potrivite la momentul şi locul potrivit.

Fiind continuu actualizată şi răspândită în NRT, informaţia AGS va fi o contribuţie esenţială la imaginea recunoscută de suprafaţă (RSP) produsă în Cartierul General, fiind accesibilă comandanţilor NATO  situaţia actualizată atât de necesară procesului de reacţie militară eficace. Sistemul AGS va interopera cu sistemele C2ISR, capabilitatea NATO bazată pe reţea (NNEC), sistemul de comandă bi-strategică  al informaţiilor automatizate (Bi-SC AIS), sistemul de comandă şi control aerian (ACCS), sistemul informatic terestru de comandă şi control (LC2IS) şi sistemul informatic maritim de comandă şi control (MCCIS). Datele supravegherii  sunt datele indicatorului ţintei terestre mobile (GMTI) ce oferă detecţii actualizate ale ţintelor mobile ori statice, în orice condiţii de vreme, oferind posibilitatea utilizatorilor acestui sistem de a analiza caracteristicile şi tendinţele obiectivelor. Un alt exemplu de date sunt cele ale imaginilor sintetice (SAR) generate de radar ale ţintelor terestre dintr-o arie specifică şi dintr-un moment determinat; ele sunt dependente de condiţiile de vreme şi lumină şi pot conţine informaţii nevizibile, având ca efect procesarea unor algoritmi pentru detectarea schimbărilor survenite în timp sau pentru identificarea unor obiecte ascunse.

Regăsim, ca şi misiuni, suportul acordat autorităţilor civile şi militare pe multiple eşaloane, cu un flux de informaţie neîntrerupt, pentru a îmbunătăţi informarea privind forţele terestre amice, inamice sau neutre, aceasta realizându-se la un nivel calitativ adecvat suportului operaţiunilor vizate. Misiunile vor fi complementare cu misiunile Sistemului Aerian NATO de Avertizare şi Control (NAEW&C). Această soluţie demonstrează o abordare transatlantică conform cerinţelor NATO şi va oferi o cotă semnificativă de lucru direct în programul pentru industriile naţionale ale naţiunilor participante.

agis

Informaţii, Supraveghere şi Cercetare (ISR)  se prezintă ca şi coloana vertebrală robustă a armatei, cu dispunerea de reţele de senzori integrate, aeronave şi forţă de muncă. Funcţiile sale sunt elemente principale ale capabilităţilor de apărare şi includ o varietate de sisteme pentru achiziţionarea şi prelucrarea informaţiilor necesare factorilor de decizie din cadrul securităţii naţionale, precum şi comandanţilor militari.

Componenţa sistemului AGS  va furniza Alianţei o flexibilitate considerabilă în angajarea  capacităţilor sale de supraveghere într-un mod care poate fi adaptat la nevoile oricărei situaţii în curs de dezvoltare.
    

 

 

 

 

Subsistemul de asigurare date pentru artilerie

 

Programul NATO de supraveghere terestră, o soluţie multinaţională

 

Tehnici de compresie a imaginilor în tehnologiile multimedia

 

Bioterorismul

 

Vehiculul tactic terestru fără pilot "Gladiator"

 

O istorie a tancului românesc

 

Efectul undei de şoc asupra construcţiilor şi oamenilor

 

 

 

 

 

 

 


 
  Webdesign LTC Dragos Anghelache