Titlu

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

HOME EVENIMENT TEATRE DE OPERATII OAMENI SUB ARME CULTURA
Numărul 2 din iulie 2009

La kilometrul zero al infanteriei

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

 

Dacă pentru ofiţerii de infanterie care acum au o vechime mai mare în armată Făgăraşul era un punct obligat de trecere, deoarece toate cursurile de promovare în carieră – până la ofiţer de stat major în batalionul de infanterie – se făceau acolo, în ultimii ani, datorită reformării învăţământului militar, Centrul de Instruire al Infanteriei şi Vânătorilor de Munte "Constantin Brâncoveanu" a devenit kilometrul zero al infanteriei.

Arhiva foto a Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte

De ce Făgăraşul este considerat punctul de plecare? Pentru că aici se formează tot personalul militar din această armă: fie că sunt soldaţi voluntari, fie că sunt subofiţeri sau ofiţeri.

Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte se subordonează Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă "Mihai Viteazul", cu sediul în Piteşti, iar centrul are misiunea de a planifica, organiza, coordona şi evalua activităţile de pregătire profesională iniţială, de formare continuă şi de perfecţionare a personalului militar profesionalizat în arma infanterie şi vânători de munte, personal care poate fi în activitate sau în rezervă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Centrului de instruire de la Făgăraş i se subordonează Baza de Instruire a Vânătorilor de Munte "Bucegi" din Predeal, unde cadrele militare şi soldaţii voluntari se specializează şi se perfecţionează în specialitatea vânători de munte şi Batalionul 1 Instrucţie, care este dislocat în localitatea Caracal, şi acolo se formează soldaţii voluntari.

Arhiva foto a Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte

În afară de partea de instruire şi de pregătire a personalului militar din arma infanterie, instituţia realizează politici de organizare, de înzestrare şi de instruire în armă, elaborează acte normative specifice armei, protejează şi conservă patrimoniul cultural şi istoric al infanteriei. Mai mult, instituţia vine şi în sprijinul unităţilor de infanterie din Armata României prin programele majore de înzestrare în armă pe care centrul le are în responsabilitate. Acestea sunt în număr de şapte: maşina de luptă a infanteriei MLI-84 M, transportorul blindat pentru trupe, aparatura optică şi optoelectronică, armamentul individual tip NATO, sistemul individual de luptă avansat, sistemul armament antitanc şi sistemul individual de protecţie balistică. Aici se elaborează cerinţele operaţionale pe fiecare din cele şapte programe de înzestrare, actualizarea lor în funcţie de cerinţele emise de NATO pentru forţele dislocabile. Biroul de Cercetare şi Dezvoltare în Armă din Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte se ocupă şi de implementarea a două obiective foarte importante ale forţei: Operaţiile multinaţionale în mediul urban şi Sistemul de luptă individual avansat.

Arhiva foto a Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte

După cum se ştie, fizionomia conflictelor s-a schimbat. Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, o dată cu primul  război din Golf, manualele de ducere a luptei au început să se rescrie. Asistăm, de asemenea, la o supertehnologizare a forţelor, la crearea de muniţii din ce în ce mai inteligente şi, bineînţeles, la vectori purtători a acestora cu o precizie din ce în ce mai mare. Aproape că suntem tentaţi să credem că suntem la un pas de ficţiunea filmelor din anii '80, când războaiele se purtau aproape în exclusivitate între roboţi. Se pune, în acest context, o întrebare legitimă: mai este necesară infanteria? Şi, prin extensie: va mai avea viitor o instituţie aşa cum este Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte? Deocam­dată, con­flictele recente ne-au demon­strat că, oricât de mult ar fi avansat tehnica şi tehnologia, rezultatul final al conflictului încă este tranşat de către infanterie. Dar, asupra acestui aspect a făcut câteva precizări comandantul instituţiei în interviul publicat în continuare.

Arhiva foto a Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte

Înainte de a trece mai departe, propun o scurtă trecere în revistă a cursurilor care se organizează la Făgăraş: cursurile de bază pentru ofiţerii formaţi prin filiera directă sau cursurile de formare, pentru ofiţerii proveniţi din filiera indirectă, în urma cărora aceştia sunt pregătiţi pentru prima funcţie din carieră, aceea de comandant de pluton. Cursul avansat pregăteşte ofiţerii pentru funcţia de comandant de companie iar la cursul de stat major se pregătesc ofiţerii care vor lucra în statul major al batalioanelor de infanterie. Pentru subofiţeri se organizează cursuri de formare şi de carieră (similare cu cele ale ofiţerilor), cursul avansat, în urma căruia devin comandanţi de grupe şi plutonieri-majori, apoi pot îndeplini funcţia de comandant de pluton infanterie. Pentru soldaţii şi gradaţii voluntari există cursurile de formare a acestei categorii de personal şi cursul de caporali.
Sus
REDACŢII RADIO DIN ORGANICA S.M.F.T.
Webdesign: LTC Dragoş ANGHELACHE