Titlu

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

HOME SEMNAL EDITORIAL EVENIMENT TEATRE DE OPERATII OAMENI SUB ARME
Numărul 3 din octombrie 2009

Batalionul 1 Instrucţie în apropierea
celui de-al treilea semicentenar

Sublocotenent Bogdan RĂDULESCU
radulescu.bogdan@forter.ro

Batalionul 1 Instrucţie "Olt" a aniversat, în data de 4 septembrie, 140 de ani de la înfiinţare, festivităţile desfăşurându-se în garnizoana Caracal. Unitatea poartă tradiţiile de luptă ale Regimentului 2 "Roşiori", care a participat la luptele de la Plevna, Griviţa, Vidin, precum şi la cele din Primul Război Mondial de la Prunaru, Oituz, Mărăşeşti, Mărăşti, stindardul regimentului fiind decorat cu "Steaua României".

Locţiitorul şefului Sataului Major al Forţelor Tereste decorează Drapelul de luptă al Batalionului 1 Insrucţie "Olt"

Foto: sublocotenent Bogdan Rădulescu

Astăzi, Batalionul 1 Instrucţie "Olt" este continuatorul tradiţiilor acestui regiment, este una din instituţiile militare de instrucţie de elită, aici pregătindu-se majoritatea militarilor voluntari ai Armatei României. Este un colectiv de oameni care merită să ducă mai departe tradiţiile regimentului.

Regimentul 2 "Roşiori" a luat fiinţă în anul 1869 în Tabăra de la Furceni, prin preluarea unei părţi în oameni şi cai de la Regimentul Vânători Călăraşi şi Regimentul de Călăraşi. Comanda regimentului a fost încredinţată colonelului Dimitrie Donici.

Regimentul 2 "Roşiori", ale cărui tradiţii de luptă le poartă Batalionul 1 Instrucţie "Olt", a participat alături de celelalte unităţi şi mari unităţi ale armatei române la Războiul de Independenţă al României, la războiul de întregire a neamului şi la războiul de eliberare a ţării de sub ocupaţia fascistă.

Defilează garda Drapelului

Foto: sublocotenent Bogdan Rădulescu

La 9 mai 1902 a avut loc ţintuirea Drapelului de luptă al unităţii în Sala Circulară a palatului de către MS Regele Carol I. În anul 1913 regimentul a participat la cel de-al doilea război balcanic, în subordinea Brigăzii 1 Cavalerie, acţionând în cadrul operaţiilor de acoperire în zona de sud a ţării, după care a trecut Dunărea şi a acţionat în Bulgaria, cucerind localitatea Ferdinand. Pentru meritele sale, Drapelul de luptă al unităţii a fost decorat cu medalia "Avântul Ţării" de către generalul Alexandru Cerkez, comandantul Brigăzii 2 "Roşiori". De asemenea, la 26 mai 1916, în cadrul unui ceremonial organizat la Iaşi, MS Regele Ferdinand a decorat stindardul regimentului cu medalia "Steaua României" în Ordin de Cavaler, cu panglica "Virtutea Militară".

În Primul Război Mondial a participat la acoperirea Pasului Oituz, apoi la luptele din partea de vest a Munteniei şi la operaţiunea "Apărarea Dunării". În data de 15 noiembrie 1916, aflându-se în marş spre Bucureşti, regimentul a fost întâmpinat cu foc puternic de către trupele germane în zona localităţii Prunaru. Încleştarea care a urmat a intrat în istorie ca "Şarja de la Prunaru", în urma căreia regimentul a pierdut şapte ofiţeri şi 209 militari trupă, printre ei aflându-se rănit şi comandantul unităţii, colonelul Gheorghe Naumescu. În continuare, regimentul, participând la operaţiunile militare, s-a deplasat în zona de operaţii de est, luând parte la bătălia pentru Odessa şi Stalingrad.

Începând cu iulie 1944, regimentul acţionează în cadrul Diviziei 1 Cavalerie în Basarabia, pe pârâul Sărata, iar la 23 august 1944 trece Prutul în ţară.

Referindu-se la tradiţiile de luptă ale unităţii, şeful Direcţiei Doctrină şi Instrucţie din Statul Major General, generalul de brigadă dr. Mihai Chiriţă aprecia: "140 de ani sunt deja o istorie. Regimentul a trecut printr-o serie de etape iar înaintaşii au demonstrat prin faptele de vitejie – începând din Războiul de Independenţă până la cea de-a doua conflagraţie mondială – că şi-au meritat statutul de militari ai armatei române. Doresc ca, şi prin intermediul dumneavoastră, să-i felicit pentru tot ceea ce au făcut şi, mai ales, pentru faptul că sunt hotărâţi să facă lucruri foarte bune şi în continuare".

Defilarea subunităţilor

Foto: sublocotenent Bogdan Rădulescu

Începând cu anul 1990 unitatea, ca şi Armata României, a parcurs un proces firesc şi necesar de restructurare şi reorganizare, iar unitatea a primit misiunea – după ce s-a transformat în bază de instrucţie pentru infanterie şi în Batalionul 1 Instrucţie "Olt" – de a instrui efective de militari voluntari, necesare unităţilor care se operaţionalizează şi ducerii acţiunilor de luptă în teatrul de război.

Batalionul 1 Instrucţie pregăteşte soldaţi voluntari din cadrul tuturor categoriilor de forţe ale armatei, în etapa instrucţiei individuale de bază, precum şi soldaţi voluntari din arma infanterie, în etapa instrucţiei individuale de specialitate. În cadrul cursului avansat de pregătire, unitatea perfecţionează în armă gradaţii voluntari, în raport cu cerinţele ghidului carierei militare şi a politicilor de management al resurselor umane.

Locotenent-colonelul Aurelian Brănescu relevă câteva din realizările unităţii: "Printre realizările importante pe care le-a înregistrat batalionul, în afara activităţii de instruire, aş putea enumera activităţile desfăşurate în comun cu militari din Armata Statelor Unite ale Americii, în cadrul unui exerciţiu în comun, desfăşurat în cadrul unităţii, la care a participat echipa mobilă de instrucţie americană şi instructori români din unitate şi din celelalte centre de pregătire ale Statului Major al Forţelor Terestre.

De asemenea, o consider tot ca pe o realizare decorarea Drapelului de luptă al unităţii de către Statul Major al Forţelor Terestre cu Emblema de Onoare a acestei categorii de forţe.

Gândurile mele se îndreaptă acum către personalul unităţii care, aşa cum a fost şi până acum, este şi de azi înainte dispus să facă eforturi mari pentru a pregăti toate activităţile necesare primirii instruirii recruţilor.

Acum, la ceas aniversar, vreau să transmit personalului unităţii şi familiilor acestora sincere mulţumiri, la mulţi ani, viaţă lungă Batalionului 1 Instrucţie "Olt". Nu întâmplător m-am referit la familiile noastre, deoarece greutăţile şi privaţiunile serviciului militar au necesitat sprijinul şi înţelegerea celor de-acasă. Adică marea familie a Batalionului 1 Instrucţie "Olt" a avut nevoie de mica familie, a fiecăruia dintre noi, pentru îndeplinirea obiectivelor".

Unul din obiectivele importante pe care unitatea le are în faţă este pregătirea pentru începerea instrucţiei cu o nouă serie de militari voluntari. Aceasta a început la sfârşitul lunii septembrie, când în unitate s-au prezentat peste 400 de militari recruţi şi 30 soldaţi şi gradaţi voluntari, care urmează un curs de perfecţionare.

Photo family comanda Batalionului 1 Instrucţie şi invitaţii

Foto: sublocotenent Bogdan Rădulescu

Sărbătorirea celor 140 de ani de la înfiinţarea batalionului a fost precedată de o serie de activităţi culturale. Joi, 3 septembrie, la Cercul Militar Caracal a avut loc o lansare de carte, s-a organizat o expoziţie fotografică cu aspecte din viaţa unităţii şi a rulat un film documentar de prezentare a activităţilor desfăşurate de către Batalionul 1 Instrucţie "Olt", urmat de un spectacol artistic dedicat zilei unităţii.

În cadrul manifestărilor organizate cu ocazia aniversării zilei unităţii s-au desfăşurat activităţi legate de importanţa evenimentului de la 4 septembrie 2009. După alocuţiunea comandantului Batalionului 1 Instrucţie "Olt" şi citirea mesajului Şefului Statului Major al Forţelor Terestre, a urmat decorarea Drapelului de luptă al unităţii, alocuţiunile personalităţilor participante, înmânarea de plachete şi diplome, precum şi defilarea unităţii.

Prezent la această activitate, locţiitorul Şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general maior prof. univ. dr. Ion Pâlşoiu, ne-a împărtăşit câteva gânduri: "Forţele Terestre acordă o importanţă deosebită acestei baze de instrucţie pentru că este nevoie ca aici să se formeze şi să se pregătească militari conform standardelor NATO.

Comandantul, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, conducerea Statului Major al Forţelor Terestre, acordă toată încrederea acestei baze şi, pentru rezultatele deosebite pe care le-a obţinut această bază, a acordat diploma, medalia, emblema de onoare a Forţelor Terestre pentru rezultate deosebite. Cu acest prilej dorim militarilor din această bază succes în îndeplinirea obiectivelor care le au, multă sănătate şi la mulţi, mulţi ani!".

Sus
BIROURI REDACŢIONALE RADIO DIN ORGANICA S.M.F.T.
Webdesign: LTC Dragoş ANGHELACHE