Titlu

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

HOME TEATRE DE OPERATII ALMA MATER SPORT SEMNAL EDITORIAL
Numărul 2 din iulie 2009

Lillehammer - capitala informaticienilor
din NATO
Interviu cu căpitanul ing. Cătălin Cârstea, şef Birou Administrare Sisteme Informatice din Statul Major al Forţelor Terestre

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

 

NATO Coalition Warior Interoperability Demonstration (CWID) este o activitate anuală, condusă de US Joint Chiefs of Staff. Participă armatele ţărilor din Alianţă şi partenere şi se organizează cu scopul de a testa soluţiile de interoperabilitate pentru sistemele de comandă şi control din dotarea ţărilor participante. Anul acesta CWID s-a organizat la Lillehammer, în Norvegia, delegaţia ţării noastre fiind condusă de căpitanul ing. Cătălin Cârstea.

 

— Domnule căpitan, de curând v-aţi întors de la o activitate desfăşurată în Norvegia, la Lillehammer. Despre ce este vorba?
— În perioada 8-26 iunie am participat la exerciţiul "Coalition Warrior Interoperability Demonstration 2009", cunoscut ca CWID, desfăşurat în Lillehammer, Norvegia.  Acesta este cel mai important exerciţiu NATO de testare a interoperabilităţii soluţiilor tehnice pentru sistemele C4ISR aflate în exploatare în operaţiile NATO curente, în sprijinul certificării forţelor NRF (NATO Response Force ) şi pentru dezvoltarea arhitecturilor cu facilităţi de reţea.

CWID este organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare şi are ca scop principal testarea şi validarea soluţiilor de interoperabilitate ale sistemelor C2 implementate în forţele NATO ce urmează a fi angajate în teatrele de operaţii. 

— Ce se urmăreşte prin această interoperabilitate?
— Se doreşte verificarea capacităţii sistemelor de comandă şi control aparţinând diferitelor naţiuni participante la CWID 2009, de a transmite şi recepţiona în condiţii optime imaginea operaţională comună (COP-ul), de a transmite şi recepţiona ordine şi rapoarte standard şi de a identifica şi poziţiona unităţile sau acţiunile în cadrul categoriei de forţe la nivel operativ şi tactic. Participanţii au astfel posibilitatea să determine pentru soluţiile proprii ajustările ce se impun privind implementarea standardelor puse la dispoziţie de Alianţa Nord-Atlantică.

— Cu siguranţă că cititorii noştri ar fi interesaţi să afle câteva detalii despre activitate. Vă rugăm să ne spuneţi, în câteva cuvinte, modul în care s-a desfăşurat acest exerciţiu.
 — Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni şi a fost structurată pe două secţiuni: scenariul şi partea de testare.

În desfăşurarea scenariului operativ pentru verificarea interoperabilităţii între sistemele de comandă şi control participante, acestea au simulat unităţi de nivel tactic şi operativ. Astfel, unităţile simulate au pornit, în general, de la nivel batalion (în unele brigăzi au fost reprezentate şi subunităţi de nivel pluton, subordonate direct brigăzilor respective), ajungând până la nivelul de corp de armată.

 

În secţiunea de testare s-au  putut executa teste punct-la-punct pentru verificarea capabilităţilor aplicaţiilor privind implementarea standardelor de interoperabilitate. Rezultatele acestor teste sunt validate de către evaluatori şi se regăsesc în raportul final al exerciţiului.

— Care a fost rolul delegaţiei noastre la CWID?
— La CWID 2009, la scenariul operaţional am participat cu aplicaţia de comandă şi control BC2A Cinetic, care a simulat o unitate de nivel batalion.  Acest batalion a fost subordonat unei brigăzi mecanizate suedeze. Pe timpul exerciţiului s-au  efectuat teste de interoperabilitate cu sistemele C2 aflate în subordinea aceleiaşi brigăzi, dar şi cu sisteme aflate în alte brigăzi. S-au folosit mai multe protocoale pentru conducerea acţiunilor, cooperarea dintre forţele participante şi realizarea unei imagini comune a câmpului de luptă.

— Având în vedere complexitatea activităţii, s-au desprins, cu siguranţă, şi unele concluzii. Care ar fi acestea şi dacă există un calendar pentru anul următor?
— La nivelul echipei de management a exerciţiului există preocupări pentru identificarea unor modalităţi de colaborare mai strânsă cu alte exerciţii NATO şi de testare a interoperabilităţii forţelor destinate NRF. De asemenea, sistemele Blue Force Tracking continuă să crească în importanţă, tot mai multe naţiuni dezvoltând şi testând soluţii bazate pe specificaţiile protocolului NATO Friendly Force Information.

În 2010 exerciţiul se va desfăşura tot în luna iunie în Lillehammer, urmând ca, în perioada următoare, să se desfăşoare o serie de conferinţe pentru planificarea în detaliu a activităţilor componente.

Sus
BIROURI REDACŢIONALE RADIO DIN ORGANICA S.M.F.T.
Webdesign: LTC Dragoş ANGHELACHE