Header image

BULETIN DE TEORIE MILITARĂ EDITAT DE
STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

|
|
|
|
|
|
 
 
 
 

 
 

COMPLEXUL ANTIAERIAN AUTOPROPULSAT 2X35 MM  "GEPARD B2L"

Locotenent-colonel Gheorghe ROTARIU
Căpitan Daniel ROMAN

 

Complexitatea câmpului de luptă modern a impus dezvoltarea accentuată a forţelor şi mijloacelor combative pentru surprinderea adversarului,  creşterea vitezei de reacţie şi obţinerea supremaţiei aeriene şi terestre în cel mai scurt timp şi cu pierderi minime, lucru imposibil de realizat fără existenţa unor capabilităţi tehnice deosebite.

Conceput şi realizat pentru descoperirea, identificarea şi nimicirea platformelor aeriene ostile care acţionează împotriva grupărilor de forţe şi obiectivelor terestre, complexul antiaerian autopropulsat calibru 2 x 35 mm "GEPARD B2L" este răspunsul tehnicii de vârf la adresa platformelor aeriene ostile care acţionează asupra grupărilor de forţe terestre în dinamica lor, indiferent de condiţiile meteo, atât ziua cât şi noaptea.

 Deservit de un echipaj format numai din trei militari: comandant, ochitor şi mecanic conductor, se deplasează rapid în câmpul tactic mediu frământat, cu o viteză de aproximativ 55 km/h, protejat împotriva mijloacelor de nimicire în masă. Combinând elementele de mascare naturală şi artificială, răspunde cu foc de 1.100 lovituri/minut împotriva platformelor aeriene descoperite la o distanţă de 16.000 m, angajând până la patru ţinte aeriene simultan de la 4.500 m, cât şi ţintele terestre cu o precizie remarcabilă.

Dar iată care sunt, succint,  câteva din caracteristicile tehnice ale acestui complex  din apărarea antiaeriană a forţelor terestre:

Schema complexului Gepard

• şasiu de  tanc LEOPARD 1;

• două motoare diesel Mercedes Benz:
      - pentru propulsie 830 CP;
      - pentru formarea tensiunilor electrice;

• capacitatea rezervoarelor de combustibil, protejate blindat : 985 l;

• consum: 300 l/ 100 km; 

• dimensiuni de gabarit:
      - lungime  8.15 m;
      - lăţime     3.40 m;
      - înălţime  3.03 m;

• trecerea vadurilor: 0,75...2,25  m;

• înclinare laterală admisă:
      - ruliu +/-  31%;
      - tangaj ± 17%;

• greutate de luptă totală: 47.330 kg;
• greutate totală a muniţiei: 1.500 kg;
• unitate de foc: 640 lovituri antiaeriene, 40 lovituri terestre;
• turelă antiaeriană GEPARD cu două tunuri automate OERLICON calibru 35 mm;
• viteza  iniţială a proiectilului: 1.180 m/s ± 15 m/s;

• determinarea automată a distanţei până la ţintă:
      - cu radarul de cercetare 75 – 16.000 m;
      - cu radarul de însoţire  700 – 15.000 m;
      - cu telemetrul LASER   25 -   5.500 m;

• calculul automat al elementelor de tragere:
      - calculator principal cu  însoţire automată;
      - calculator de avarie cu însoţire manuală;

• dispozitive optice:
      - periscop comandant/ochitor  x1.5 – x 6 cu filtre de lumină;
      - lunetă de teleindicţie ZO;

• schimbarea automată a tipului de muniţie antiaeriană/terestră;
• mijloace de transmisiuni: o staţie radio emisie/recepţie şi un receptor radio;
• aparatură terestră de navigaţie FNA.

Fără a aborda în detaliu particularităţile acestor câteva exemple  a posibilităţilor tehnice, este bine de precizat că "GEPARDUL", la bordul căruia  acţionează un echipaj foarte bine instruit, devine cea  mai de temut armă împotriva elicopterelor de atac care acţionează la joasă înălţime şi  apar prin surprindere.

Combinarea inteligentă a celor două elemente, tehnică–echipaj, asigură trupele apărate antiaerian că agresorul aerian este ţinut sub control şi nu îi permite acestuia să îşi îndeplinească misiunile.

Închegarea şi profesionalizarea colectivului este scopul realizabil al fiecărui comandant de  baterie "GEPARD", rodul sutelor de ore de instrucţie în cadrul exerciţiilor tactice, a tragerilor reale şi antrenamentului la simulatoare.

Simulatoarele complexului antiaerian "GEPARD":  NIVEL 1 AAF, NIVEL 2 UKR , NIVEL 3 FZS   sunt cele mai moderne mijloace de instruire aflate la dispoziţia comandantului deoarece permit simularea câmpului de luptă real cu cele mai mici costuri şi asigură crearea unor situaţii complexe de luptă – toate acestea pentru A FI CEL MAI BUN !

 Aruncând o privire în câmpul de manevră al bateriei ,,GEPARD", care apără antiaerian un batalion de blindate aflat în ofensivă, putem observa dispunerea complexelor la o distanţă de 1,5 km în spatele liniei de contact şi pe 2 km de front. Cercetarea spaţiului aerian permanent se execută din mişcare cu radarul propriu de cercetare, iar datele despre ţinte se centralizează în punctul de comandă automatizat al bateriei.

 La apariţia aeronavelor, chiar şi a celor ce întrebuinţează bruiajul electronic, are loc identificarea automată a apartenenţei, alarmarea forţelor despre  atacul aerian iminent, ocuparea poziţiilor de tragere din mişcare, repartiţia şi nimicirea ţintelor ostile în timp util,  adică de ordinul a câtorva zeci de secunde.

Părăsirea şi ocuparea noii poziţii de tragere cu o rapiditate maximă fără a fi nevoie de altă pregătire oferă posibilitatea "GEPARDULUI" de a combate noi ţinte aeriene sau chiar terestre în timp real.

Datorită posibilităţilor de manevră ridicată, bateria poate îndeplini cu succes următoarele tipuri de misiuni:

- apărarea, în cadrul sistemului de foc antiaerian, a elementelor dispozitivului de luptă al marii unităţi mecanizate pe timpul ducerii acţiunilor de luptă;
- apărarea antiaeriană a elementelor marii unităţi pe timpul executării marşului şi manevrelor de forţe şi mijloace;
- apărarea antiaeriană a obiectivelor terestre fixe (poduri, noduri de cale ferată, porturi, trecători etc.) în zona de responsabilitate a marii unităţi tactice.

Tehnologizarea câmpului de luptă a impus implementarea şi aprofundarea de noi concepte de întrebuinţare în luptă a complexului antiaerian "GEPARD B2L". Astfel, subunităţile vor acţiona conjugat în cadrul apărării aeriene extinse cu celelalte forţe şi mijloace de apărare antiaeriană din zona de responsabilitate şi cu mijloacele aviaţiei şi radiolocaţiei aparţinând forţelor aeriene.Sub sintagma "INSTRUIEŞTE-TE AŞA CUM VEI LUPTA" şi  având în vedere că lupta cu o platformă aeriană este, de fapt, o luptă cu secundele, timpul la dispoziţie este şi rămâne adevăratul aliat sau inamic al "GEPARDISTULUI".

    
Dependenţa societăţii moderne de transportul maritim (3)

 

Complexul antiaerian autopropulsat 2x35 mm "GEPARD B2L"

 

Dinamica terorismului informational

 

Prelucrarea digitala a imaginilor (1)

 

  Webdesign LTC Dragos Anghelache