Titlu

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

Home Eveniment Oameni sub arme Alma Mater Sport
Numărul 1 din martie 2009

  Fabricat la Bucov

Locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Batalionul 102 Mentenanţă a luat fiinţă la data de 29 noiembrie 1954 sub denumirea de Compania 623 Reparaţii Maşini de Luptă. Dislocată iniţial în cazarma Ghencea din Bucureşti, compania a fost mutată pentru un an la Târgovişte apoi, în 1958, la Crângul lui Bot, iar din 1964, la Bucov, unde funcţionează şi astăzi.

Hala centrală

Una dintre secţiile Batalionului 102 Mentenanţă din Bucov, judeţul Prahova .

Foto: locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Odată cu diversificarea şi creşterea importanţei acesteia, din 1958 compania devine Atelierul 102 Reparaţii Tancuri şi Auto, iar din 1969, Baza 102 Reparaţii Autotractoare. În unitate au fost executate prototipuri ale tehnicii de blindate automobile şi tractoare, în concepţie proprie sau după documentaţie elaborată de Institutul de Proiectare al Armatei. După omologare, o parte dintre acestea au fost fabricate în serie în unitate sau în alte unităţi productive ale armatei. Câteva dintre produsele fabricate în concepţie proprie, care poartă "marca Bucov", unele dintre ele mai putând fi întâlnite şi astăzi în unităţile militare, sunt: tractorul uşor de artilerie TAR – 76, tractorul mijlociu de artilerie TMA – 83, macaraua hidraulică pe şenile MHS – 125, maşinile de săpat şanţuri MSS 600 şi MSS 1.200, autoatelierele AIRA-U. Au mai fost asimilate în reparaţie autotractoarele TATRA 813 şi 815, maşina de luptă a vânătorilor de munte, agregatul energetic al maşinii de luptă a infanteriei, motorul V2, toată gama de autovehicule militare pe roţi, cât şi autospeciale de stins incendii.

Întrucât a existat un colectiv de proiectare şi un sector dezvoltat de fabricaţii, au fost realizate foarte multe piese de schimb pentru tehnica ce se repara la noi sau în alte unităţi productive. Este interesant de amintit că sculele nestandardizate utilizate pentru fabricarea pieselor de schimb erau realizate tot la noi. Trebuie remarcat şi faptul că ne-am adus contribuţia şi la pregătirea unora dintre echipamentele militare ce dotează contingentele aflate în teatrele de operaţii.

Atelier reparaţii auto

Secţia de reparaţii tehnică auto.

Foto: locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

În anul 1997, unitatea a trecut din subordinea Statului Major al Forţelor Terestre, în subordinea Comandamentului Logistic, iar din luna iulie 2002, Baza 102 Reparaţii Autotractoare a fuzionat cu Baza 257 Reparaţii Armament Antiaerian, formând astfel "Centrul 102 Mentenanţă Tehnică Specială", fapt care a mărit gama de produse şi servicii furnizate unităţilor armatei. În acest fel, Centrul 102 Mentenanţă Tehnică Specială a devenit continuatorul tradiţiilor celor două unităţi în domeniul mentenanţei. Începând cu 01.06.2004, Centrul 102 Mentenanţă Tehnică Specială a trecut în subordinea Brigăzii 1 Logistice, s-a restructurat şi transformat astfel încât, cu data de 01.08.2004, putem vorbi despre existenţa Batalionului 102 Mentenanţă.  

La ora actuală unitatea participă la sprijinul logistic acordat unităţilor şi subunităţilor din cadrul Diviziei 1 Infanterie "Dacica", al Statului Major al Forţelor Terestre şi chiar al altor categorii de forţe, atunci când s-a apelat la serviciile unităţii.  

sudori

Repararea tehnicii de artilerie. Sudori .

Foto: locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

După cum s-a văzut, istoria batalionului este destul de bogată, plecând de la înfiinţarea primului atelier de reparat tancuri, din 1954, şi până acum. Unitatea a asimilat şi fabricat tehnică militară, plecând de la cele mai reprezentative: TMA-ul, MHS-ul, ATN-ul. Apoi s-a asimilat în reparaţie începând de la motoarele simple şi până la tehnica completă: TATRA, MLI, MLVM, şi, comandantul batalionului, locotenent-colonelul ing. Nicolaie Bănică preciza că "dacă este necesar, suntem capabili să asimilăm şi reparaţii de tanc sau tehnică nouă, fără nicio problemă! Calitatea oamenilor şi dotările încă ne permit astfel de activităţi şi avem utilajele necesare."

Locţiitorul comandantului şi inginerul-şef al batalionului, maiorul ing. Cezar Georgescu, preciza că piesele se asigură prin achiziţii "dar le şi fabricăm în cadrul unităţii, ceea ce este un câştig nemaipomenit. În momentul în care am nevoie de un pinion nu-l mai căutăm prin ţară, pe la foştii furnizori, ci-l producem la noi. Putem să facem de toate, dar în cantităţi mai mici".  

Tehnică militară reparată

Material de artilerie ieşit din reparaţie, în aşteptarea beneficiarului.

Foto: locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

Referindu-se la calitatea oamenilor, locotenent-colonelul ing. Bănică este de părere că, chiar dacă vârsta medie este puţin mai ridicată la personalul specializat al unităţii, se descurcă bine şi speră să vină din urmă oameni tineri pe care să-i înveţe meserie şi să meargă mai departe.  

"Eu şi comanda batalionului de la această dată – inginerul-şef pentru că şef de stat major n-avem – cred că, la ora actuală, dacă brigada şi divizia ne vor sprijini ca şi până acum şi ni se vor asigura fondurile necesare, ne vom descurca foarte bine. Compensăm lipsurile prin calitatea oamenilor şi prin experienţa lor. Am participat acum cinci ani la DEMEX, apoi la MILREX, ROUEX şi la Mărăcineni, la o serie de alte exerciţii unde am asigurat asistenţă tehnică, transport de tehnică şi reparaţii iar la ora actuală confecţionăm foişoare pentru santinele. Chiar dacă nu este ceva ieşit din comun consider că, la final, când tragem linie, rezultă o economie la nivelul armatei".  

În perspectivă, personalul unităţii face tot posibilul să meargă mai departe şi să menţină blazonul: "Bucov". Pentru că nimeni nu spune că merge la Batalionul 102 Mentenanţă, toţi spun că merg la Bucov. şi de aceea vor să-şi menţină renumele, să menţină această stare de spirit, să ducă mai departe faima batalionului.

Reparaţie tehnică de transmisiuni

Atelierul de reparat tehnică de transmisiuni.

Foto: locotenent-colonel Dragoş ANGHELACHE

"Este necesar să participăm cu personalul tehnico-ingineresc la asimilarea tehnicii miliare nou intrată în dotarea armatei, începând de la întreţineri şi reparaţii simple, ca să fim capabili ca, în caz de urgenţă, să asigurăm asistenţă", preciza comandantul unităţii. Chiar dacă se va merge pe externalizarea mentenanţei, locotenent-colonelul ing. Nicolaie Bănică consideră că armata nu trebuie să depindă în totalitate de firmele furnizoare. Ea ar trebui să poată asigura un minimum de mentenanţă pe câmpul de luptă, iar aceasta se realizează prin grupele existente la unităţi şi prin batalioanele de mentenanţă. Iar în măsura în care se ordonă şi se doreşte, unitatea sa poate participa la toate misiunile.  

"Bucovul este viaţa mea, viaţa lui, viaţa tuturor celor care suntem aici, tragem înainte" - spunea comandantul batalionului în încheierea discuţiei. "Suntem ca o familie, ne cunoaştem. Am ajuns să-i cunosc pe toţi şi cu familii, şi cu copii, şi cu nepoţi. Este un sentiment plăcut şi sper că o să ne descurcăm şi să mergem mai departe: chiar dacă o să avem bani mai puţini şi muncă mai multă. Ăsta este Bucovul; chiar dacă este puţin mai departe de Ploieşti, ne descurcăm."
BIROURI REDACŢIONALE RADIO DIN ORGANICA S.M.F.T.
Webdesign: LTC Dragoş ANGHELACHE